13 STYCZNIA

PONIEDZIAŁEK, Dzień powszedni
albo wspomnienie św. Hilarego, biskupa i doktora Kościoła

EWANGELIA - Mk 1, 14-20 (Jezus wzywa ludzi do nawrócenia i powołuje pierwszych Apostołów)

Gdy Jan został uwięziony, Jezus przyszedł do Galilei i głosił Ewangelię Bożą. Mówił: «Czas się wypełnił i bliskie jest królestwo Boże. nawracajcie się
i wierzcie w Ewangelię».
Przechodząc obok Jeziora Galilejskiego, ujrzał Szymona i brata Szymonowego, Andrzeja, jak zarzucali sieć w jezioro; byli bowiem rybakami. Jezus rzekł do nich: «Pójdźcie za Mną, a sprawię, że się staniecie rybakami ludzi». I natychmiast zostawili sieci i poszli za Nim.
Idąc dalej, ujrzał Jakuba, syna Zebedeusza, i brata jego Jana, którzy też byli w łodzi i naprawiali sieci. Zaraz ich powołał, a oni zostawili ojca swego, Zebedeusza, razem z najemnikami w łodzi i poszli za Nim.

MEDYTACJA

Jezus przechodził obok jeziora... Jezioro może być symbolem naszego życia, które bywa różne, miłe i przyjemne, ciężkie i trudne. Ale bez względu na to, jakie ono jest, gości w nim Jezus. Dostrzeżenie tego faktu nie jest łatwe, ale teraz jest czas, by spróbować to uczynić…

Dla powołanych uczniów łowienie ryb było zajęciem, dzięki któremu zarabiali na życie. Znali się na tym zajęciu i najprawdopodobniej lubili je wykonywać, choć nie zawsze było łatwo... Jezus powołuje nas również przez to, co umiemy i lubimy robić...

Powołani uczniowie zaryzykowali swoje życie. Zostawili to, dzięki czemu mogli wyżywić rodzinę... Zwróćmy uwagę na to, jak wielkie, heroiczne, jest to zaufanie...

Nic nie może stanąć na przeszkodzie głoszenia Ewangelii. Bóg potrzebuje tych, którzy natychmiast zostawią to, co mniej ważne i zajmą się głoszeniem królestwa Bożego, choć na drodze może stanąć wiele przeszkód: zniewolenia, różnorodne zajęcia lub więzi rodzinne...

Jezus głosił kazania, w których najważniejsze były słowa o nawracaniu i wierze w Ewangelię. Do tego nawracania i życia Ewangelią zostali zaproszeni uczniowie Szymon Piotr i Andrzej, a do dzisiaj są zapraszani wszyscy chrześcijanie, pokolenie po pokoleniu, także i my...

Wszyscy są wezwani do przemiany, do porzucenia przewrotnych myśli lub złego postępowania, wrogiego wobec Boga i otwarcia na Boże działanie w nas
i wokół nas, które dokonuje się przez miłość, sprawiedliwość, wolność i pokój...

Jezus wzywa do radykalizmu, który zdolni są przyjąć jedynie ci, którzy wybiorą w swoim życiu logikę myślenia ukierunkowaną na Boga i Jego królestwo. Wyrazem tego będzie radykalna przemiana serca i życia, która prowadzi do całkowitego zaufania Dobrej Nowinie...

Powołanie i wezwanie do nawrócenia są z sobą ściśle złączone. Każdy powołany przez Jezusa ma być tym pierwszym, który ciągle musi nawracać się. Każdy powołany jest pierwszym świadkiem prawdy o nawróceniu...

Dziękuję Ci, Jezu, za wszystkie chwile, które są dla mnie ważne i proszę Cię o odwagę i wielkoduszność w przyjmowaniu natchnień, łaskę wsłuchiwania się
w Twój głos, w Twoje wołanie i zaproszenie do pójścia drogą proponowaną przez Ciebie...

 

 

 

Flag Counter