2 STYCZNIA

CZWARTEK, Wspomnienie św. Bazylego Wielkiego i św. Grzegorza z Nazjanzu, biskupów i doktorów Kościoła

EWANGELIA - J 1, 19-28 (Świadectwo Jana Chrzciciela o Chrystusie)

Takie jest świadectwo Jana. Gdy Żydzi wysłali do niego z Jerozolimy kapłanów i lewitów z zapytaniem: «Kto ty jesteś?», on wyznał, a nie zaprzeczył, oświadczając: «Ja nie jestem Mesjaszem».
Zapytali go: «Cóż zatem? Czy jesteś Eliaszem?»
Odrzekł: «Nie jestem».
«Czy ty jesteś prorokiem?»
Odparł: «Nie!»
Powiedzieli mu więc: «Kim jesteś, abyśmy mogli dać odpowiedź tym, którzy nas wysłali? Co mówisz sam o sobie?»
Odpowiedział: «Jam głos wołającego na pustyni: Prostujcie drogę Pańską, jak powiedział prorok Izajasz».
A wysłannicy byli spośród faryzeuszów. I zadawali mu pytania, mówiąc do niego: «Czemu zatem chrzcisz, skoro nie jesteś ani Mesjaszem, ani Eliaszem, ani prorokiem?»
Jan im tak odpowiedział: «Ja chrzczę wodą. Pośród was stoi Ten, którego wy nie znacie, który po mnie idzie, a któremu ja nie jestem godzien odwiązać rzemyka u Jego sandała».
Działo się to w Betanii, po drugiej stronie Jordanu, gdzie Jan udzielał chrztu.

MEDYTACJA

Dla chrześcijanina najważniejszym elementem tożsamości jest relacja z Jezusem. To także świadomość, że Bóg zna nasi to lepiej, niż my znamy siebie,
i pomaga nam odkrywać prawdę o sobie...

Poznawanie siebie, to odkrywanie swojego miejsca na ziemi i powołania. Jan odkrył swoją misję bycia zwiastunem przyjścia Jezusa i pozostał jej wierny do końca. Kroczył swoją drogą i realizował swoje powołanie, ale w nieustannej świadomości tego Drugiego, który szedł za nim...

Choć Jezus podkreślał rolę Jana jako najważniejszego proroka starego testamentu, on z pokorą umniejszał swoje znaczenie i wskazywał na wyjątkowość misji Jezusa jako Mesjasza...

Wierność prawdziwie potrafi weryfikować ludzką miłość i wiarę w Boga. Zmagamy się każdego dnia o wierność danemu słowu, zasadom, o wierność współmałżonkowi lub o wierność kapłaństwu...

Zechciejmy ze wszystkich sił budować nasze wierności na trwaniu w Chrystusie. Kto pozostaje wierny Chrystusowi i Jego nauce, ten nie doświadczy wstydu...

Bóg jest pośród nas, nawet jeśli Go nie znamy i mamy trudności z dostrzeżeniem Go. Narzekamy, że nie potrafimy dostrzec Boga w naszym codziennym życiu, a dzieje się tak dlatego, że mało Go znamy...

Jan swoim życiem wskazuje na Jezusa. Mógłby być kimś w rodzaju celebryty religijnego, do którego nad Jordan przychodziły wówczas tłumy ludzi, aby przeżyć obrzęd oczyszczenia. On jednak wiedział, że nie jest najważniejszy, a pierwszy jest On. Warto to zapamiętać...

Jan Chrzciciel to człowiek niezwykłej pokory. Nie stawia się wyżej od Jezusa. Jest tym kim jest i takim pragnie pozostać. Wskazuje na Jezusa, prowadzi do Niego. Nie ulega pokusie wielkości, ale pokornie wskazuje na Jezusa...

Pokora i świadectwo, to dwa filary życia i postępowania św. Jana Chrzciciela... Potrzebujemy pokornego świadectwa o Chrystusie. Św. Jan Chrzciciel uczy nas, że nasze życie powinno być ukierunkowane na Jezusa...

Życie chrześcijańskie to spoglądanie na Chrystusa. Na Chrystusie powinien koncentrować się nasz wzrok. Ale samo patrzenie to nie wszystko. To patrzenie powinno prowadzić nas do czynu, do świadectwa. Mamy naszym życiem przyprowadzić innych do Jezusa...

Jezu, proszę Cię o odwagę i prostotę w świadczeniu o Tobie; uzdolnij mnie do dawania świadectwa o Tobie. Niech moje życie przyciąga innych do Boga...

 

 

 

Flag Counter