1 STYCZNIA

ŚRODA, Uroczystość Świętej Bożej Rodzicielki Maryi

EWANGELIA - Łk 2, 16-21 (Nadano Mu imię Jezus)

Pasterze pospiesznie udali się do Betlejem i znaleźli Maryję, Józefa i Niemowlę, leżące w żłobie. Gdy Je ujrzeli, opowiedzieli o tym, co im zostało objawione
o tym Dziecięciu.
A wszyscy, którzy to słyszeli, dziwili się temu, co im pasterze opowiadali.
Lecz Maryja zachowywała wszystkie te sprawy i rozważała je w swoim sercu.
A pasterze wrócili, wielbiąc i wysławiając Boga za wszystko, co słyszeli i widzieli, jak im to było powiedziane.
Gdy nadszedł dzień ósmy i należało obrzezać Dziecię, nadano Mu imię Jezus, którym Je nazwał anioł, zanim się poczęło w łonie Matki.

MEDYTACJA

Pasterze, prości, pokorni i ciężko pracujący ludzie okazują się najbardziej godni, aby jako pierwsi uczcić Nowonarodzonego. Odnajdują Jezusa, ponieważ podjęli decyzję, aby pójść Go szukać. To nie był przypadek...

Bóg mógłby zbawić świat bez człowieka, jednym Swoim słowem. A jednak zaprosił do współpracy młodą kobietę, czyli to co słabe w oczach świata... Bóg zna nasze słabości, a mimo to chce przez nas działać. Potrzebuje tylko naszej zgody...

To dzięki Niej przyszło na świat nasze zbawienie w Jezusie Chrystusie. Rozpocznijmy z Maryją nowy czas naszego życia, bo Ona jest dla nas nauczycielką słuchania i wypełniania woli Bożej...

Życzmy sobie szczęścia, szczególnie pamiętając o jednym z błogosławieństw: "Błogosławieni, którzy łakną i pragną sprawiedliwości, albowiem oni będą nasyceni" (Mt 5,6)...

Kluczem do szczęścia jest wypełnianie woli Tego, który nas stworzył i jest Panem czasu. Współpracując z Nim, odczujemy Jego pomoc i spełnienie...

Istotne są: wypełnianie woli Boga, dostrzeganie Bożego działania i uwielbianie Boga w tym działaniu oraz zachowywanie wszystkich tych spraw i rozważanie ich w swoim sercu. Tak czyniła Maryja...

Nie wystarczy być posłusznym Bogu. Trzeba Go dostrzegać i wielbić. Nie wystarczy posłuszeństwo Bogu i uwielbienie Go. Trzeba Go kontemplować. Dopiero połączenie tego czyni nas świętymi, czyli podobnymi do Maryi, a przede wszystkim do Jezusa...

Nowy Rok rozpoczyna się od wspomnienia Maryi, rodzicielki Jezusa. To ważna, chrześcijańska intuicja. Wziąć do swojego życia, jako wzór, Maryję. Ona Jezusa najpełniej pokochała i prowadziła i nadal prowadzi do Niego...

Zbawienie czyni wszystko nowym, zmazuje to, co w nas stare i grzeszne... Oddajmy się dzisiaj Jezusowi, przez ręce Maryi, aby ten nowy czas faktycznie był dla nas nowym rokiem...

Boże, dziękuję Ci za spotkanie i proszę o gorliwość w szukaniu i wypełnianiu Twojej woli oraz o łaskę odczytywania codziennych wydarzeń Twoimi „oczami” ...

 

 

 

Flag Counter