31 GRUDNIA

WTOREK, Siódmy dzień w oktawie Narodzenia Pańskiego
Dzień powszedni
albo wspomnienie św. Sylwestra I, papieża

EWANGELIA - J 1, 1-18 (Słowo stało się ciałem)

Na początku było Słowo,
a Słowo było u Boga,
i Bogiem było Słowo.
Ono było na początku u Boga.
Wszystko przez Nie się stało,
a bez Niego nic się nie stało,
co się stało.
W Nim było życie,
a życie było światłością ludzi,
a światłość w ciemności świeci
i ciemność jej nie ogarnęła.
Pojawił się człowiek posłany przez Boga,
Jan mu było na imię.
Przyszedł on na świadectwo,
aby zaświadczyć o Światłości,
by wszyscy uwierzyli przez niego.
Nie był on światłością,
lecz posłanym, aby zaświadczyć o Światłości.
Była Światłość prawdziwa,
która oświeca każdego człowieka,
gdy na świat przychodzi.
Na świecie było Słowo,
a świat stał się przez Nie,
lecz świat Go nie poznał.
Przyszło do swojej własności,
a swoi Go nie przyjęli.
Wszystkim tym jednak, którzy Je przyjęli,
dało moc, aby się stali dziećmi Bożymi,
tym, którzy wierzą w imię Jego,
którzy ani z krwi,
ani z żądzy ciała,
ani z woli męża,
ale z Boga się narodzili.
Słowo stało się ciałem
i zamieszkało między nami.
I oglądaliśmy Jego chwałę,
chwałę, jaką Jednorodzony otrzymuje od Ojca,
pełen łaski i prawdy.
Jan daje o Nim świadectwo i głośno woła w słowach: «Ten był, o którym powiedziałem: Ten, który po mnie idzie, przewyższył mnie godnością, gdyż był wcześniej ode mnie». Z Jego pełności wszyscyśmy otrzymali łaskę po łasce.
Podczas gdy Prawo zostało nadane przez Mojżesza, łaska i prawda przyszły przez Jezusa Chrystusa. Boga nikt nigdy nie widział. Jednorodzony Bóg, który jest w łonie Ojca, o Nim pouczył.

MEDYTACJA

Często mówimy o Bogu, mamy wiele wyobrażeń oraz oczekiwań na Jego temat. Ale Boga nikt nigdy nie widział. Bóg z zasady jest niewidzialny, niewyobrażalny i niepojmowalny, a Jego chwała jest nieskończona...

Aby ludzie mogli się do Boga zwracać, o Nim i do Niego mówić, On do nich przemówił. Abyśmy mogli Go usłyszeć, stał się ciałem, przyszedł na świat jako człowiek, taki jak my. A jednak ludzie go nie przyjęli...

Bóg, stając się człowiekiem, staje się widzialny, ale w krzyżu, symbolu odrzucenia. Aby dostrzec Jego chwałę, potrzeba łaski wiary. Poprzez chrzest, gdy narodziliśmy się z Boga i w Jezusie staliśmy się dzieckiem Bożym, jesteśmy zdolni w wierze oglądać Jego chwałę i miłość...

Ci, którzy narodzili się z Boga, otrzymują moc świadectwa. Jak Jan Chrzciciel, który z Ducha Świętego dostrzegł chwałę Boga Ojca we wcielonym Słowie, tak również my jesteśmy powołani do dawania świadectwa o Dobrej Nowinie...

Bóg stał się człowiekiem. Wszedł w nasze życie i stał się bezbronnym dzieckiem. Zamieszkał wśród nas i dzięki temu możemy doświadczać jego obecności, oddawać mu chwałę i nieustannie przyjmować go w Eucharystii, w której Słowo wypełnia i ożywia naszą codzienność...

Bóg nie rzuca słów na wiatr. Nie oddziela swojego Słowa od Wcielenia. To tylko u nas tak jest, że co innego słowa, a co innego życie. Dlatego mamy trudności
z usłyszeniem Boga. Jesteśmy przyzwyczajeni słuchać słów, które nie pokrywają się z życiem...

Dla nas słowo oznacza co innego niż dla Boga. Stąd brak komunikacji. Bóg mówi do nas Miłością. Poznajmy Miłość, a będziemy coraz lepiej rozumieć, co mówi do nas Bóg...

W Bogu jest życie. Jeśli chcemy naprawdę żyć, powinniśmy żyć Bogiem i realizować to, co On dla nas przygotował. Brzmi to jak dobry plan na kolejny rok. Skorzystajmy z niego...

Fundamentem jest On w nas. Rzeczywiście i realnie. Hostia w sercu. Jak mały Jezus w żłobie... Należymy do Boga, ku Bogu zmierza nasze życie. Wszyscy żyjemy w Środowisku Bożym. Bóg jest Panem historii i czasu...

Dzieje świata wyszły od Boga i dzieje świata ku Bogu zmierzają. Czas zmierza ku Bogu. To jest także czas dany nam po to, byśmy umieli rozpoznać Słowo, obecność Boga w naszym życiu...

Muszę pamiętać, że Słowo-Jezus przyniosło światło wiary. To światło mówi mi, że i ja z moim życiem zmierzam ku Bogu. To Bóg jest Panem dziejów. Także moich dziejów...

Jezu, chcę porozmawiać z Tobą o mojej wierze, zwłaszcza o tych chwilach, w których wątpię w Twoją bliskość... Proszę Cię o dar kontemplacji Słowa, aby czyniło mnie coraz bardziej Twoim...

 

 

 

Flag Counter