30 GRUDNIA

PONIEDZIAŁEK, Szósty dzień w oktawie Narodzenie Pańskiego
Dzień powszedni

EWANGELIA - Łk 2, 36-40 (Anna mówiła o Jezusie wszystkim, którzy oczekiwali Mesjasza)

Gdy Rodzice przynieśli Dzieciątko Jezus do świątyni, była tam prorokini Anna, córka Fanuela z pokolenia Asera, bardzo podeszła w latach. Od swego panieństwa siedem lat żyła z mężem i pozostała wdową. Liczyła już osiemdziesiąty czwarty rok życia. Nie rozstawała się ze świątynią, służąc Bogu
w postach i modlitwach dniem i nocą.
Przyszedłszy w tej właśnie chwili, sławiła Boga i mówiła o Nim wszystkim, którzy oczekiwali wyzwolenia Jerozolimy.
A gdy wypełnili wszystko według Prawa Pańskiego, wrócili do Galilei, do swego miasta Nazaret.
Dziecię zaś rosło i nabierało mocy, napełniając się mądrością, a łaska Boża spoczywała na Nim.

MEDYTACJA

Bóg nie szuka osób wyjątkowo pięknych, mądrych lub bogatych. On przychodzi do wszystkich, ale dostrzegają Go tylko ci, którzy Go wypatrują i wyczekują. Maryja i Anna dostrzegły Go...

Kto wypełnia wolę Bożą, trwa na wieki. Każdy odczyta tę wolę na swój sposób, w sposób do jakiego został powołany, aby tę wolę wypełnić i realizować swoje powołanie...

Świat przeminie w chwili naszej śmierci, ale odkrywanie woli Bożej, wypełnianie swojego powołania i odnajdywanie go każdego dnia, pozwoli nam żyć wiecznie...

Anna spotkała Mesjasza i rozpoznała Go w małym dziecku. Odczuwała wielkie spełnienie w życiu... Oby tak było z nami: abyśmy potrafili rozpoznawać Boga
w sakramentach i w Jego słowie, ale też w drugim człowieku, szczególnie tym zmarginalizowanym...

Perspektywa miłości staje się ożywczą i przemieniającą człowieka siłą dopiero wówczas, gdy ten uświadomi sobie i uwierzy, że Bogu nie chodzi o przelotną przygodę, ale o rzeczywistość, która raz rozpoczęta, nigdy nie będzie miała końca i będzie trwać na wieki...

Boże, proszę Cię o żarliwość w duchowym wzrastaniu, o wrażliwe serce, aby nie przegapić chwili Twojego przyjścia i o miłość, która pozwoli mi wtedy przyjąć Ciebie, niezależnie od tego, jak bardzo będziesz różnił się od moich wyobrażeń o Tobie...

 

 

Flag Counter