29 GRUDNIA

NIEDZIELA, Pierwsza Niedziela po Narodzeniu Pańskim
Święto Świętej Rodziny: Jezusa, Maryi i Józefa

EWANGELIA - Mt 2, 13-15. 19-23 (Ucieczka świętej Rodziny do Egiptu)

Gdy Mędrcy odjechali, oto anioł Pański ukazał się Józefowi we śnie i rzekł: «Wstań, weź Dziecię i Jego Matkę i uchodź do Egiptu; pozostań tam, aż ci powiem; bo Herod będzie szukał Dziecięcia, aby Je zgładzić». On wstał, wziął w nocy Dziecię i Jego Matkę i udał się do Egiptu; tam pozostał aż do śmierci Heroda. Tak miało się spełnić słowo, które Pan powiedział przez proroka: «Z Egiptu wezwałem Syna mego».
A gdy Herod umarł, oto Józefowi w Egipcie ukazał się anioł Pański we śnie i rzekł: «Wstań, weź Dziecię i Jego Matkę i idź do ziemi Izraela, bo już umarli ci, którzy czyhali na życie Dziecięcia». On więc wstał, wziął Dziecię i Jego Matkę i wrócił do ziemi Izraela.
Lecz gdy posłyszał, że w Judei panuje Archelaus w miejsce ojca swego, Heroda, bał się tam iść. Otrzymawszy zaś we śnie nakaz, udał się w stronę Galilei. Przybył do miasta, zwanego Nazaret, i tam osiadł. Tak miało się spełnić słowo Proroków: «Nazwany będzie Nazarejczykiem».

MEDYTACJA

Bóg zostaje ukazany jako ten, który troszczy się o swoich wybranych. Gdy Jezus znajduje się w niebezpieczeństwie, objawia się Józefowi, by ten uciekał
z Maryją i Jezusem do Egiptu...

Józef jest posłuszny woli Boga. Nie ma wątpliwości, co należy zrobić. Ale też nie musi pytać o szczegóły i plan działania. Wie, jakie zadanie powierzył mu Bóg
i potrafi znaleźć sposób, by dostać się do Egiptu...

W naszym współdziałaniu z Bogiem ważne jest to, co przeżywamy. Nie chodzi o to, by czekać na znak z nieba do działania...

Józef w drodze powrotnej uświadamia sobie, że niebezpiecznie jest wracać do Judei i Bóg potwierdza jego obawy... Święty Józef jest ukazany jako ten, który nie boi się przedstawiać swoich lęków Bogu...

Być miłosierny, to znaczy być człowiekiem otwartego i wrażliwego serca. Człowiekiem, który nie może obojętnie przejść obok ludzkiej biedy. Być dobrym jak chleb tak, aby każdy mógł umocnić się przy nas, posilić się miłością, która pochodzi od Jezusa...

Przykład Świętej Rodziny pokazuje nam jak duże znaczenie dla zbawienia świata ma rodzina. Każda rodzina jest potrzebna Bogu, tak samo jak ta Święta. Powinniśmy więc dbać o nasze rodziny. Pamiętajmy jednak, że nasze rodziny są potrzebne Bogu, bo są potrzebne nam...

Spotykając się dziś ze Świętą Rodziną zadbajmy bardziej o nasze rodzinne więzi. Inwestycja w rodzinę jest bardzo dobrą inwestycją. I nie wymaga pieniędzy, tylko miłości...

Współczucie, dobroć, cichość, pokora, znoszenie siebie nawzajem i wybaczanie, to wszystko, co wyraża miłość i jest jej znakiem, najczęściej wydaje się nas przerastać. Dlatego wielu zniechęca się i rezygnuje...

Boże, daj bym był pokorny, znał prawdę o sobie i drugim człowieku, z cichością i cierpliwością trwał przy Tobie, a w trakcie kryzysów z ufnością poddał się Tobie...

 

 

 

Flag Counter