24 GRUDNIA

WTOREK, Dzień powszedni. Wigilia Bożego Narodzenia

EWANGELIA - Łk 1, 67-79 (Nawiedzi nas z wysoka Wschodzące Słońce)

Zachariasz, ojciec Jana, został napełniony Duchem Świętym i prorokował, mówiąc:
«Błogosławiony Pan, Bóg Izraela,
bo lud swój nawiedził i wyzwolił,
i wzbudził dla nas moc zbawczą
w domu swego sługi, Dawida:
jak zapowiedział od dawna
przez usta swych świętych proroków;
że nas wybawi od naszych nieprzyjaciół
i z ręki wszystkich, którzy nas nienawidzą;
że naszym ojcom okaże miłosierdzie
i wspomni na swe święte przymierze,
na przysięgę, którą złożył
ojcu naszemu, Abrahamowi.
Da nam, że z mocy nieprzyjaciół wyrwani
służyć Mu będziemy bez lęku,
w pobożności i sprawiedliwości przed Nim,
po wszystkie dni nasze.
A i ty, dziecię, zwać się będziesz
prorokiem Najwyższego,
gdyż pójdziesz przed Panem przygotować Mu drogi;
Jego ludowi dasz poznać zbawienie,
przez odpuszczenie mu grzechów,
dzięki litości serdecznej naszego Boga,
z jaką nas nawiedzi z wysoka Wschodzące Słońce,
by światłem stać się dla tych,
co w mroku i cieniu śmierci mieszkają,
aby nasze kroki skierować na drogę pokoju».

MEDYTACJA

„Benedictus”, hymn wdzięczności, wypowiedział Zachariasz, ojciec Jana Chrzciciela, po miesiącach milczenia i wyczekiwania na upragnionego syna. Jednak odzyskanie mowy nie dokonało się w dniu narodzin, a osiem dni później, w czasie nadania imienia...

Miesiące, w których Zachariasz nie mógł komunikować się słownie, były trudne. Mimo tego pozostał uważny na działanie Ducha i zaczynał prorokować. Nie opowiadał o przyszłości, a odczytywał rzeczywistość w kontekście Boga...

Uświadomienie sobie obecności Boga w danym momencie życia albo, jak u Zachariasza, w całej historii jego narodu, wzbudza radość i napełnia szczęściem, bo prowadzi do błogosławieństwa...

W hymnie wdzięczności Zachariasza możemy dostrzec istotę misji Jana Chrzciciela. Misja ta polega na służbie, której celem jest doprowadzenie człowieka do spotkania z Chrystusem...

Jan symbolicznie będzie udzielał chrztu nawrócenia, ale to Chrystus, jako jedyny, jest w stanie przejąć i odpuścić nasze grzechy, dzięki miłości jaką nas obdarza...

Zachariasz prorokuje o Janie Chrzcicielu, ale przede wszystkim o Mesjaszu, który ma przyjść na świat. Światło, z wysoka Wschodzące Słońce, które daje światło i ciepło, a w konsekwencji - życie...

Obecność Jezusa sprawia, że tam, gdzie jest człowiek, jest dom. Obecność Jezusa sprawia, że tam, gdzie my jesteśmy, jest dom. W domu swego sługi Bóg jest w miejscu bezpiecznym. W domu swego sługi Bóg jest na właściwym miejscu...

„Benedictus”, hymn wdzięczności Zachariasza za dzieła zbawienia, jasno określa misję św. Jana Chrzciciela. Jan Chrzciciel ma prostować drogi dla Chrystusa, kierować kroki na drogi pokoju za Chrystusem... „Benedictus”, to również apel do dawania świadectwa z naszej strony...

Boże, proszę Cię, o głębokie przekonanie, że Jezus może mnie zbawić...

 

 

 

Flag Counter