22 GRUDNIA

NIEDZIELA, Czwarta Niedziela Adwentu

EWANGELIA - Mt 1, 18-24 (Jezus urodzi się z Maryi zaślubionej Józefowi, potomkowi Dawida)

Z narodzeniem Jezusa Chrystusa było tak.
Po zaślubinach Matki Jego, Maryi, z Józefem, wpierw nim zamieszkali razem, znalazła się brzemienną za sprawą Ducha Świętego. Mąż Jej, Józef, który był człowiekiem prawym i nie chciał narazić Jej na zniesławienie, zamierzał oddalić Ją potajemnie.
Gdy powziął tę myśl, oto anioł Pański ukazał mu się we śnie i rzekł: «Józefie, synu Dawida, nie bój się wziąć do siebie Maryi, twej Małżonki; albowiem
z Ducha Świętego jest to, co się w Niej poczęło. Porodzi Syna, któremu nadasz imię Jezus, On bowiem zbawi swój lud od jego grzechów».
A stało się to wszystko, aby się wypełniło słowo Pańskie powiedziane przez proroka: Oto Dziewica pocznie i porodzi Syna, któremu nadadzą imię Emmanuel, to znaczy „Bóg z nami”.
Zbudziwszy się ze snu, Józef uczynił tak, jak mu polecił anioł Pański: wziął swoją Małżonkę do siebie.

MEDYTACJA

W Ewangeliach nie znajdziemy ani jednego słowa wypowiedzianego przez św. Józefa. Jednak przemawia on bardzo mocno poprzez swoje czyny. Józef był sprawiedliwy, posłuszny Bogu i wrażliwy na cierpienie innych.

Józef nie chciał ukarania Maryi, nie szukał odwetu, a nawet nie dociekał prawdy. Kierował się miłością i dobrem Maryi i Dziecka...

Józef miał wielką duchową intuicję i wrażliwość wobec Bożych natchnień. Kiedy zdał sobie sprawę z woli Boga, bez wahania zrezygnował z powziętych zamiarów i czynił wszystko tak, jak polecił mu Anioł...

Boże, spraw bym nie zamykał się na działanie Twojej łaski w moim życiu i w każdej trudnej chwili mojego życia prosił usilnie Ciebie, Dobrego Ojca, o Ducha Świętego, aby mnie oświecił i wskazał właściwe ścieżki na drodze życia...

Jezu, powierzam Ci wszystkie trudne sytuacje mojego życia i proszę o bezwarunkową miłość do ludzi, którzy mnie ranią oraz o łaskę rozpoznawania
i doskonałego wypełniania woli Bożej, o wyzwolenie z lęków i oporów zamykających mnie na przyjęcie Jego woli...

 

 

 

 

Flag Counter