14 GRUDNIA

SOBOTA, Wspomnienie św. Jana od Krzyża, prezbitera i doktora Kościoła

EWANGELIA - Mt 17, 10-13 (Eliasz już przyszedł, a nie poznali go)

Kiedy schodzili z góry, uczniowie zapytali Jezusa:
«Czemu uczeni w Piśmie twierdzą, że najpierw musi przyjść Eliasz?» On odparł: «Eliasz istotnie przyjdzie i naprawi wszystko. Lecz powiadam wam: Eliasz już przyszedł, a nie poznali go i postąpili z nim tak, jak chcieli. Tak i Syn Człowieczy będzie od nich cierpiał». Wtedy uczniowie zrozumieli, że mówił im
o Janie Chrzcicielu.

MEDYTACJA

Przyjście Mesjasza miało być poprzedzone przyjściem Eliasza. Eliasz nie został jednak rozpoznany przez uczonych w Piśmie. Z tego powodu uczniowie proszą swojego Mistrza o wyjaśnienie tego proroctwa i zaczynają rozumieć, że Jan Chrzciciel jest zapowiadanym Eliaszem...

Uczniowie Jezusa, dzięki podpowiedzi, dostrzegli w Janie Chrzcicielu zapowiadanego Eliasza... Oby ludzie w nas, bez podpowiedzi, mogli zobaczyć, że należymy do Boga... Pamiętajmy, że na końcu życia będziemy sądzeni z miłości...

Poszukujemy wielkich, spektakularnych znaków i dosłownego wypełnienia proroctw, zgodnego ze swoimi wyobrażeniami. Tymczasem wystarczy spojrzeć na rzeczywistość trochę inaczej, zmienić perspektywę patrzenia. Jezus uczy dostrzegać znaki i cuda wokół siebie...

Słowa i cuda Jezusa są lekcjami tego, jak odkrywać Boga w zwykłych, codziennych sytuacjach. Jezus uczy, że Bóg jest bliski i zawsze wierny...

Eliasz był gorliwym prorokiem wśród Narodu Wybranego. Był oddany Bogu i posłuszny Jego woli. Wytrwale głosił orędzie Dobrej Nowiny o Chrystusie. Poprzez czyny i słowa był świadkiem Jezusa Chrystusa pośród ludzi, których spotykał na swojej drodze...

Niezwykle ważne jest rozpoznanie w naszym życiu przesłania i świadectwa proroków. Eliasz jest kimś, kto uczy nas wiary w Boga, tego, że Bóg jest. Jan Chrzciciel woła o otwarcie serc dla Chrystusa. Trzeba nam słuchać proroków. Trzeba ich przywrócić współczesnym ludziom.

Dzielę sie z Tobą, Jezu, swoimi wątpliwościami i proszę o światło w trudnych sprawach w moim życiu... Niechaj Ewangelia pomaga mi zrozumieć to, co niezrozumiałe, a moje serce będzie wrażliwe i otwarte na słowa Twoje i Twoich posłańców...

 

 

 

Flag Counter