13 GRUDNIA

PIĄTEK, Wspomnienie św. Łucji, dziewicy i męczennicy

EWANGELIA - Mt 11, 16-19 (Ci, którzy odrzucili Jana Chrzciciela, nie przyjmą Chrystusa)

Jezus powiedział do tłumów:
«Z kim mam porównać to pokolenie? Podobne jest do przebywających na rynku dzieci, które przymawiają swym rówieśnikom: „Przygrywaliśmy wam,
a nie tańczyliście; biadaliśmy, a wyście nie zawodzili”. Przyszedł bowiem Jan: nie jadł ani nie pił, a oni mówią: „Zły duch go opętał”. Przyszedł Syn Człowieczy: je i pije, a oni mówią: „Oto żarłok i pijak, przyjaciel celników i grzeszników”. A jednak mądrość usprawiedliwiona jest przez swe czyny».

MEDYTACJA

Chcemy narzucić swój sposób patrzenia. Sądzimy, że wiemy lepiej, jak powinno się żyć... W chrześcijańskich wspólnotach czasami zawęża się działanie Boga do jednego określonego sposobu. Osoby zaangażowane w jakąś wspólnotę podważają wartość innych wspólnot...

Jezus zaskakuje jako przyjaciel celników i grzeszników. Nie wszyscy są gotowi na przyjęcie takiego obrazu Boga, przyjaciela pogubionych...

Gdy żyjemy w prawdzie o sobie, potrafimy Go rozpoznać i przyjąć. Nie jest to jednak możliwe dla osoby, która akceptuje tylko takiego Boga, który jej odpowiada...

Bóg wie, w jaki sposób przyjść do człowieka, żeby Go spotkać. Zawsze mówi językiem zrozumiałym. Może dlatego wydaje się on zbyt łatwy...

Czasami oczekujemy czegoś niezwykłego. Tymczasem Bóg może przyjść zupełnie naturalnie, jak myśl, wydarzenie, trudne lub wspaniałe przeżycie, słowo lub obraz...

Słyszymy czasami zarzut, że chrześcijaństwo pozbawia życie radości i przyjemności, a nawet każe wyrzec się Bożych darów... Prawdziwą wiarą w naszym życiu jest takie korzystanie ze świata, by dzięki temu rozwijać się, czcić Boga i nie dać się zniewolić...

óg wkracza w historię świata i człowieka, aby nas zbawić. Prowadzi do zbawienia najlepszą z możliwych dróg. Powinniśmy wystrzegać się pouczania Go, co jest dla nas najlepsze, bo możemy tak bardzo zafiksować się na naszej wizji drogi do zbawienia, że nie dojdziemy do celu...

Tyle jest dróg do Nieba, ilu jest ludzi, ale wszystkie te drogi mają jeden kierunek: dobro i miłość. I nie powinniśmy się dziwić, jeśli wiodą przez to, co trudne...

Niedojrzałe jest myślenie, że Bóg ma spełniać wszystkie nasze oczekiwania i pragnienia. Bóg jest od nas ważniejszy i to my zależymy od Niego, a nie On od nas...

Zmienianie świata trzeba zaczynać od siebie. Wtedy nie będzie w nas lęku, że Bóg nas zostawi, a my nie trafimy do domu przez zawirowania naszego życia...

Czasami z naszego życia robimy plac zabaw i bawimy się życiem. Zamiast iść za Ewangelią i jej wymaganiami, idziemy za modą i ulotną chwilą. Pozwoliliśmy przemówić filozofom, a nie słuchamy proroków. Nawet słowa Jezusa traktujemy niepoważnie...

Prosimy Cię, Boże, o serce mądre, zdolne rozpoznawać i przyjmować wolę, abyśmy nie minęli się z Tobą w naszym życiu, oczekując Cię według naszych wyobrażeń...

 

 

 

 

 

Flag Counter