12 GRUDNIA

CZWARTEK, Dzień powszedni
albo wspomnienie Najświętszej Maryi Panny z Guadalupe

EWANGELIA - Mt 11, 11-15 (Nie ma większego człowieka od Jana Chrzciciela)

Jezus powiedział do tłumów:
«Zaprawdę, powiadam wam: Między narodzonymi z niewiast nie powstał większy od Jana Chrzciciela. Lecz najmniejszy w królestwie niebieskim większy jest niż on. A od czasu Jana Chrzciciela aż dotąd królestwo niebieskie doznaje gwałtu i ludzie gwałtowni zdobywają je. Wszyscy bowiem Prorocy i Prawo prorokowali aż do Jana. A jeśli chcecie przyjąć, to on jest Eliaszem, który ma przyjść.
Kto ma uszy, niechaj słucha».

MEDYTACJA

Pobyt na pustyni zostawił trwały ślad w psychice Jana. Ubogacił się duchowo. Dzięki temu stał się mistrzem pokory. Mógł przemawiać do tłumów, nie ulegając pokusom demonów pychy. Dzięki temu Słowo Boga przenikało go i było radością jego serca...

Wielkim pragnieniem Jana była walka o Królestwo Boga. Pustynia stała się dla niego miejscem zmagania z ludzkimi pokusami, których doświadczał. Nie ugiął się jednak i nie został złapany w ich sieć. Najważniejszą jego bronią, oprócz modlitwy, był post.

Post Jana to doświadczenie oczyszczenia, wyzwolenia i zwycięstwa nad sobą. Dzięki temu mógł zachować wolność i radość serca...

Jan był gwałtownie usposobionym człowiekiem i głosicielem Słowa. Jednak nauczył się milczeć. Z jego pustynnego milczenia i zanurzenia w Sercu Boga wypływało słowo prawdy i mocy. Czuwał na pustyni i przygotował nadejście Baranka...

Misją życiową Jana Chrzciciela było przygotowanie ludzi na przyjście Mesjasza – Chrystusa. Poświęcił całe swoje życie temu zadaniu i był gotów ponieść śmierć, by pozostać wiernym swojemu powołaniu...

Jeżeli pragniemy zbawienia, dostąpienia chwały królestwa niebieskiego, to musimy z pełnym zaangażowaniem i poświęceniem walczyć o przygotowanie ludzi na przyjście Mesjasza...

Nasze życie jest nieustanną walką, podczas której dokonujemy wyborów między dobrem a złem. Walcząc o naszą świętość, pamiętajmy, że naszą siłą jest Chrystus. Gdy powierzymy się bezgranicznie Bogu, możemy być pewni zwycięstwa...

W królestwie niebieskim wszyscy są wielcy. Jest to wielkość prawdziwa. Wchodząc w komunię z Bogiem stajemy się uczestnikami królestwa niebieskiego. Tym samym odzyskujemy godność dzieci Bożych, czyli prawdziwą wielkość, której nigdy nie utracimy. Chyba, że na własne życzenie...

Bóg chce, abyśmy szybko i z wielką determinacją, dążyli do komunii z Nim, bo nie może doczekać się nas blisko siebie...

Mamy powołanie do pełnienia określonych ról w życiu. Jednak trzeba nam w tym wszystkim Boga, aby do nas przychodził. Sami tak dobrze tego nie dokonamy...

Jan Chrzciciel to szczególny przypadek. Jego wierność Bogu, Prawu Bożemu, jest swoistą katechezą... Jezus mówi, że ludzie gwałtowni zdobywają Królestwo Boże. W sprawach Bożych musimy więc być gorliwi, mocni i gorący w wierności Bogu...

Prosimy Cię, Jezu, o życie oddane Tobie i Twojej misji... Prosimy o umiejętność przeżycia pustyni tak, jak Jan... Naucz nas ciszy, milczenia i prostoty...

 

 

 

 

Flag Counter