10 GRUDNIA

WTOREK, Dzień powszedni

EWANGELIA - Mt 18, 12-14 (Bóg nie chce zguby zbłąkanych)

Jezus powiedział do swoich uczniów:
«Jak wam się zdaje? Jeśli kto posiada sto owiec i zabłąka się jedna z nich: czy nie zostawi dziewięćdziesięciu dziewięciu na górach i nie pójdzie szukać tej, która się zabłąkała? A jeśli mu się uda ją odnaleźć, zaprawdę, powiadam wam: cieszy się nią bardziej niż dziewięćdziesięciu dziewięciu tymi, które się nie zabłąkały.
Tak też nie jest wolą Ojca waszego, który jest w niebie, żeby zginęło jedno z tych małych».

MEDYTACJA

Ciekawość tego, co nowe, pociąga, bardziej niż bezpieczeństwo w stadzie, nad którym czuwa Pasterz. Grzech jawi się atrakcyjnie, kusi przyjemnością i daje namiastkę wolności. Nie myśląc o konsekwencjach, tak jak owca, odchodzimy ze stada...

Owca, idąc za coraz lepszymi kąskami trawy, powoli oddala się od stada. W pewnej chwili znajduje się poza pastwiskiem. Poprzez drobne odejścia, relatywizm moralny, działanie na granicy prawa, przyzwyczajamy się do tego, co powszechne...

To, co powszechne, nie zawsze jest zgodne z Przykazaniami Bożymi. Zatracamy więc rozeznanie między tym, co dobre, a tym, co złe...

Kiedy jedna z owiec oddala się od stada, pozostałe są zajęte sobą i niczego nie zauważają. Inne nie reagują, bo są tolerancyjne dla odmiennych zachowań, bo to nie ich sprawa, bo każdy odpowiada za siebie...

Kiedy jedna z owiec oddala się od stada, na szczęście są i takie owce, które ostrzegają błądzącą przed niebezpieczeństwem lub swoim zachowaniem alarmują pasterza w nadziei, że on pomoże...

Bóg jest naszym Ojcem. On kocha każdego z nas nieskończoną miłością. Dla Boga liczy się każdy człowiek. Miłość Boga względem nas przejawia się między innymi w tym, że pragnie naszego zbawienia. Chce z nami przebywać na wieczność...

Bóg już tu na ziemi dzieli się z nami swoją miłością, dlatego nieustannie pragnie nas odnajdywać, gdy gubimy się w mrokach tego świata...

Nie jest wolą Ojca posłać jakiegokolwiek człowieka do piekła, czyli stracić go na zawsze. Bóg więc nie skaże nikogo na piekło. Na piekło możemy skazać się tylko sami...

Bóg szuka każdego zagubionego człowieka do końca. Dopiero kiedy go znajdzie, a ten konsekwentnie będzie odrzucał Boga, On takiego człowieka zostawi...

Sąd polega na szukaniu człowieka i namawianiu go, by chciał iść do Nieba. I na tym, że człowiek ma prawo wyboru między życiem dobrym i złym. Piekło nie jest więc karą, ale możliwym wyborem...

Nasze życie nie zawsze jest proste, czasem pokręcone, poranione i pełne pytań. Ale Bóg nieustannie nas szuka. Dobrze, że mamy Boga, który jako właściciel stada, pozostawia owce pod opieką pasterzy, a sam wyrusza, aby ciągle na nowo, nas poszukiwać...

Bóg szuka człowieka. Biblia jest świadectwem tego, że Bóg szuka człowieka. Bóg szuka tych, którzy zbłądzili i zagubili się. To prawda o wielkiej miłości Boga do każdego człowieka. Bóg nas szuka i odnajduje. Nie jesteśmy więc sami...

Jezus szuka każdego człowieka. Nie męczy się i nie rezygnuje... Podziękujmy Mu za te chwile, gdy nie zrezygnował z nas, choć odeszliśmy... Prośmy o głębokie doświadczenie Jego dobroci, o łaskę rozpoznawania Jego głosu, kiedy nas nawołuje, gdy błądzimy...

 

 

 

Flag Counter