8 GRUDNIA

NIEDZIELA, Druga Niedziela Adwentu - Uroczystość Niepokalanego Poczęcia Najświętszej Maryi Panny

EWANGELIA - Łk 1, 26-38 (Bądź pozdrowiona, pełna łaski, Pan z Tobą)

Bóg posłał anioła Gabriela do miasta w Galilei, zwanego Nazaret, do Dziewicy poślubionej mężowi, imieniem Józef, z rodu Dawida; a Dziewicy było na imię Maryja.
Anioł wszedł do Niej i rzekł: «Bądź pozdrowiona, pełna łaski, Pan z Tobą, błogosławiona jesteś między niewiastami».
Ona zmieszała się na te słowa i rozważała, co miałoby znaczyć to pozdrowienie.
Lecz anioł rzekł do Niej: «Nie bój się, Maryjo, znalazłaś bowiem łaskę u Boga. Oto poczniesz i porodzisz Syna, któremu nadasz imię Jezus. Będzie On wielki
i będzie nazwany Synem Najwyższego, a Pan Bóg da Mu tron Jego praojca, Dawida. Będzie panował nad domem Jakuba na wieki, a Jego panowaniu nie będzie końca».
Na to Maryja rzekła do anioła: «Jakże się to stanie, skoro nie znam męża?»
Anioł Jej odpowiedział: «Duch Święty zstąpi na Ciebie i moc Najwyższego osłoni Cię. Dlatego też Święte, które się narodzi, będzie nazwane Synem Bożym. A oto również krewna Twoja, Elżbieta, poczęła w swej starości syna i jest już w szóstym miesiącu ta, która uchodzi za niepłodną. Dla Boga bowiem nie ma nic niemożliwego».
Na to rzekła Maryja: «Oto Ja służebnica Pańska, niech Mi się stanie według twego słowa».
Wtedy odszedł od Niej anioł.

MEDYTACJA

Maryja żyje Słowem Bożym. Nie boi się też nazwać i wypowiedzieć swoich wątpliwości... Uczniowie kilkadziesiąt lat później także będą nieustannie dopytywali Jezusa. Wiara wywołuje więc wątpliwości...

Pokrzepiona przez boskiego posłańca Maryja odpowiada: „niech mi się stanie według słowa twego” (Łk 1, 38)... Jest w kontakcie z Bogiem. Wyjawia Mu swoje uczucia i pozwala zaglądnąć do swego serca...

Maryja przystaje na niesamowity plan Boga, który już o wszystko zadbał. „Niech mi się stanie” oznacza: przyjmuję rzeczywistość, jaka jest i nie buntuję się...

Prawdziwe nawrócenie oznacza zmianę życia i spotkanie Jezusa, który jest blisko nas. Wystarczy, że się odwrócimy...

Wpatrujmy się, jako chrześcijanie, w sposób życia Maryi. Nie kombinujmy i nie wiedzmy lepiej od Boga. Po prostu mówmy Mu TAK...

Nie jest nam łatwo powiedzieć Bogu nasze TAK... Pełnienie woli Bożej jest trudne. Ale jest konieczne, by uzyskać pokój w swoim życiu i w sercu, by działy się wielkie sprawy Boże...

Jak u Maryi, całe nasze życie powinno być mówieniem Bogu „niech Mi się stanie według Twego słowa”... Całe życie powinno być wypowiadaniem modlitwy Ave Maria... Nasza wiara powinna każdego dnia wyrażać się w naszym „Fiat”...

Brakuje nam pokory Maryi. Brakuje nam Jej czystości serca. Dlatego każdego dnia w wypowiadanym „Zdrowaś Maryjo” wchodźmy do maryjnej szkoły pokory i czystości...

Maryjo, pomimo strachu i wątpliwości, poszłaś za głosem natchnienia, za głosem Boga. Wspieraj nas w tej niełatwej drodze...

Prośmy o serce gotowe na przyjęcie Bożej woli...

 

 

 

 

Flag Counter