7 GRUDNIA

SOBOTA, Wspomnienie św. Ambrożego, biskupa i doktora Kościoła

EWANGELIA - Mt 9, 35 – 10, 1. 5. 6-8 (Jezus lituje się nad znękanymi)

Jezus obchodził wszystkie miasta i wioski. Nauczał w tamtejszych synagogach, głosił Ewangelię królestwa i leczył wszystkie choroby i wszystkie słabości.
A widząc tłumy ludzi, litował się nad nimi, bo byli znękani i porzuceni, jak owce nie mające pasterza. Wtedy rzekł do swych uczniów: «Żniwo wprawdzie wielkie, ale robotników mało. Proście więc Pana żniwa, żeby wyprawił robotników na swoje żniwo».
Wtedy przywołał do siebie dwunastu swoich uczniów i udzielił im władzy nad duchami nieczystymi, aby je wypędzali i leczyli wszelkie choroby i wszelkie słabości.
Tych to Dwunastu wysłał Jezus, dając im następujące wskazania: «Idźcie do owiec, które poginęły z domu Izraela. Idźcie i głoście: Bliskie już jest królestwo niebieskie. Uzdrawiajcie chorych, wskrzeszajcie umarłych, oczyszczajcie trędowatych, wypędzajcie złe duchy. Darmo otrzymaliście, darmo dawajcie».

MEDYTACJA

Jezus litujący się nad tłumami daje nadzieję, że wszyscy szukający Go i przychodzący do Niego znajdą pomoc. On, mimo tłumów, widzi każdego i leczy wszystkie choroby i słabości.

Wielu z nas potrzebuje miłosierdzia, boskiego uleczenia życia. Dla tego celu Bóg wysyła robotników. Jezus jednak prosi, abyśmy modlili się o ludzi, których będzie mógł wysłać na swoje żniwo...

Nie wahajmy się realizować polecenia Chrystusa, aby iść i głosić Jego królestwo. Nie chodzi jednak o słowa, ale o czyny. Głoszenie Ewangelii, to przede wszystkim naśladowanie czynów miłości Jezusa, niesienie nadziei i ulgi, powstrzymanie się od nienawiści względem kogoś...

Bóg wzruszył się ludzką niedolą do tego stopnia, że stał się Człowiekiem. Syn Boży przyszedł do nas, pobitych i poranionych grzechem, opuszczonych. Wielu uzdrowił i przygarnął, ale i obdarował swoją misją kolejnych ludzi.

Jezus daje nam swoją władzę. Nie za dobre sprawowanie, ani za ofiarę z siebie. Za darmo. Jednak władza, to nie tylko dar, ale i zobowiązanie. Gdy ktoś ma władzę, nie jest już panem siebie. Tak jak Jezus – mając władzę, był całkowicie dla ludzi, zwłaszcza tych najsłabszych.

?Apostołowie otrzymali wskazówki, jak mają sprawować władzę: mają walczyć ze złem i cierpieniem, mają pomagać ludziom pokonywać zło i cierpienie...

Bóg chce przyjść do każdego. Chce leczyć choroby i słabości, przemieniać nas Ewangelią. Szuka nas i nie zniechęca się nami...

Jezus okazuje uczucia i dostrzega każdego człowieka w jego indywidualnym położeniu. Lituje się nad ludźmi... Idąc za Jezusem, uczmy się służby innym, którzy potrzebują pomocy, zwłaszcza najuboższym, najsłabszym i najmniejszym...

Jezus pochyla się nad potrzebującymi, cierpiącymi. Posyła uczniów nie tylko z misją głoszenia Dobrej Nowiny, ale również do wszystkich znękanych
i porzuconych.

Litość Jezusa nad człowiekiem powinna nas przejąć do głębi. Nasze serce powinno być otwarte na tych najbardziej potrzebujących...

Tak bardzo wszyscy chcemy mieć pasterzy o dobrym sercu, wrażliwych na drugiego człowieka. Ale tu potrzebna jest modlitwa nas wszystkich...

Wszyscy ochrzczeni, od Chrystusa, jako Jego uczniowie, otrzymaliśmy szczególną misję ewangelizacyjną i misję świadectwa. Musimy też pamiętać, że do innych trzeba mówić językiem przykładu życia i ofiary. Trzeba być znakiem i świadectwem, znakiem miłosiernego i litującego się Jezusa.

Prośmy Boga o nawrócenie, tęsknotę za Jezusem aż do bólu serca, o odwagę i siłę do głoszenia królestwa Bożego poprzez miłość...

 

 

 

Flag Counter