6 GRUDNIA

PIĄTEK, Dzień powszedni
albo wspomnienie św. Mikołaja, biskupa

EWANGELIA - Mt 9, 27-31 (Uzdrowienie niewidomych, którzy uwierzyli w Jezusa)

Gdy Jezus przechodził, szli za Nim dwaj niewidomi, którzy głośno wołali: «Ulituj się nad nami, Synu Dawida».
Gdy wszedł do domu, niewidomi przystąpili do Niego, a Jezus ich zapytał: «Wierzycie, że mogę to uczynić?».
Oni odpowiedzieli Mu: «Tak, Panie».
Wtedy dotknął ich oczu, mówiąc: «Według wiary waszej niech się wam stanie».
I otworzyły się ich oczy, a Jezus surowo im przykazał: «Uważajcie, niech się nikt o tym nie dowie». Oni jednak, skoro tylko wyszli, roznieśli wieść o Nim po całej tamtejszej okolicy.

MEDYTACJA

Dwaj niewidomi rozpoznali w Jezusie „Syna Dawida” i błagali o litość. Byli uczestnikami działalności Jezusa, ale nie widzieli dokonywanych przez Niego cudów. Mimo to nie zniechęcali się, lecz poszukiwali prawdy o Nim. W chwili wyznania wiary w Syna Bożego zostali uzdrowieni.

Niezwykłe, osobiste doświadczenie mocy Jezusa we własnym życiu wpłynęło na przemianę serca i życia niewidomych. To pod wpływem tego doświadczenia, pomimo zakazów i przeciwności, tuż po uzdrowieniu i opuszczeniu domu, zaczęli opowiadać o Jezusie i Jego dziełach.

Postawa bezimiennych niewidomych napawa nas nadzieją i dodaje sił, aby przyznać się do naszych braków. Tylko postawa szczerego stanięcia przed Jezusem, w pełni swojej ślepoty, pozwoli nam na przyjęcie daru uzdrowienia, gdyż "według wiary waszej, niech wam się stanie" (Mt 9, 29).

Powinniśmy przyjść do Jezusa i prosić o uzdrowienie z grzechów, egocentryzmu i egoizmu. Wówczas dopiero możliwe będzie życie Ewangelią, z dnia na dzień,
i służenie innym, bez oczekiwania wdzięczność...

Jezus przywraca wzrok dwóm niewidomym. W ten sposób pokazuje, że dobra nowina o królestwie wykracza poza kategorie ziemskiego myślenia
i wartościowania. Dwaj niewidomi przedstawiając swoją prośbę wierzą, że Jezus jest Synem Dawida, oczekiwanym Mesjaszem.

Jezus przywraca niewidomym wzrok. Ale nie od razu, lecz dopiero wtedy, gdy wiara proszących okazała się wytrwała. To ona stała się podstawą uzdrowienia, a Jezus miał od tej chwili dwóch nowych świadków...

Wiara, która swoją moc czerpie z Eucharystii, kształtuje nasze życie i wpływa istotnie na nasze decyzje... Powinniśmy dostrzegać obecność Jezusa w innych. Dzięki temu nie będziemy obojętni, zapatrzeni w siebie, ale będziemy troszczyć się również o innych.

Jezus mówi nam o mocy wiary, która jest mocą dla naszego życia... Wiara daje nam moc, która pozwala pokonać wszelkie przeszkody i sprawia, że możemy być blisko Jezusa... Wiara daje światło i przejrzenie...

Podziękujmy Jezusowi za wiarę, którą otrzymaliśmy i ludzi, którzy przyczyniają się do jej umacniania...

Prośmy o serce cierpliwe i wytrwałe w wierze, zdolne poczuć dotyk Jezusa...

 

 

 

Flag Counter