3 GRUDNIA

WTOREK, Wspomnienie św. Franciszka Ksawerego, prezbitera

EWANGELIA - Łk 10, 21-24 (Jezus rozradował się w Duchu Świętym)

Jezus rozradował się w Duchu Świętym i rzekł: «Wysławiam Cię, Ojcze, Panie nieba i ziemi, że zakryłeś te rzeczy przed mądrymi i roztropnymi, a objawiłeś je prostaczkom. Tak, Ojcze, gdyż takie było Twoje upodobanie.
Ojciec mój przekazał Mi wszystko. Nikt też nie wie, kim jest Syn, tylko Ojciec; ani kim jest Ojciec, tylko Syn i ten, komu Syn zechce objawić».
Potem zwrócił się do samych uczniów i rzekł: «Szczęśliwe oczy, które widzą to, co wy widzicie. Bo powiadam wam: Wielu proroków i królów pragnęło ujrzeć to, co wy widzicie, a nie ujrzeli, i usłyszeć, co słyszycie, a nie usłyszeli».

MEDYTACJA

Jezus zaprasza nas do współuczestniczenia w radości w Duchu Świętym. Jest to radość z relacji z Ojcem, radość wzajemna...

Jezus podczas modlitwy nie wspomina, że potrzebuje coś dla siebie. To modlitwa uwielbienia, modlitwa kogoś, kto rozpoznał wolę Boga w swoim życiu, kto z tą wolą zgadza się i z nią współpracuje...

Jezus mówi, że jesteśmy szczęśliwi, bo możemy Go widzieć i słyszeć, że jesteśmy obdarowani bardziej niż królowie i prorocy...

Jesteśmy błogosławieni, gdy potrafimy spojrzeć na nasze życie oczami wiary, gdy w tym wszystkim, co nas cieszy i smuci, co nas przerasta, zobaczymy Jezusa, który wchodzi w nasze życie i je przemienia, cieszy się z naszych sukcesów, pociesza i wspiera po porażkach.

Nikt nie ma monopolu na poznanie Boga. Poznanie Boga jest Jego darem, na który nie można sobie w żaden sposób zasłużyć. Nie chodzi tu o poznanie teoretyczne, ale o poznanie osobiste...

Bóg chce objawić się każdemu człowiekowi, ale jeśli ma do czynienia z kimś, kto uważa, że już Go poznał własnym wysiłkiem, albo że Bóg ma obowiązek objawić się mu, to wówczas Bóg raczej nie objawi się takiemu człowiekowi...

Bóg przychodzi w sakramentach, Słowie i drugim człowieku. Dobrze byłoby, gdybyśmy Go dostrzegali i byli z Nim z miłości, a nie tylko z przyzwyczajenia. Oby serce w nas mocniej biło, a oczy miały blask, gdy On nadchodzi...

Jezus objawia nam Ojca. Prowadzi nas ku tajemnicy Ojca. Tylko prostota, a nie nasz intelekt, pozwala zrozumieć wielkie tajemnice. Dlatego "lepiej być pokornym wieśniakiem niż pysznym filozofem" (Tomasz a Kempis, O naśladowaniu Chrystusa, Ks. I, r. 2)...

Dzisiejsza Ewangelia jest wielką szkołą pokory i prostoty. Tylko ludzie pokorni sercem mogą bowiem zrozumieć to wszystko, co Jezus nam objawia. Tylko ludzie pokorni sercem znajdują pokój i potrafią stanąć w prawdzie o własnym życiu...

Tylko pokora i prostota serca pozwalają nam zobaczyć i zrozumieć dzieła Boże w naszym życiu. Tylko w pokorze serca możemy zrozumieć miłość Bożą
i obecność Boga w naszym życiu i w naszej codzienności...

„Bądź pokorny i pełen pokoju, a Jezus będzie z tobą. Bądź pobożny i cichy, a zostanie z tobą” (Tomasz a Kempis, O naśladowaniu Chrystusa, Ks. III, r. 8)...

„Bóg osłania pokornego i obdarza wolnością, miłuje pokornego i pociesza, pochyla się nad pokornym, zsyła pokornemu swoją łaskę, a potem przemienia jego poniżenie w chwałę" (Tomasz a Kempis, O naśladowaniu Chrystusa, Ks. III, r. 2)...

"Pokornemu odsłania swoje tajemnice, łagodnie przyciąga go do siebie i zaprasza. Pokorny nie traci spokoju, gdy dotknie go zniewaga, bo ma oparcie w Bogu,
a nie w świecie" (Tomasz a Kempis, O naśladowaniu Chrystusa, Ks. III, r. 2)...

"Pamiętaj, nie udoskonaliłeś się jeszcze ani trochę, jeżeli nie sądzisz, że jesteś najmniejszy ze wszystkich” (Tomasz a Kempis, O naśladowaniu Chrystusa, Ks. III, r. 2)...

Prośmy Boga, by uzdalniał nas do bycia bezinteresownym darem, a nasze serce było proste i rozradowane w Nim...

 

 

Flag Counter