2 GRUDNIA

PONIEDZIAŁEK, Dzień powszedni
albo wspomnienie bł. Rafała Chylińskiego, prezbitera

EWANGELIA - Mt 8, 5-11 (Wielu ze Wschodu i Zachodu przyjdzie do królestwa niebieskiego)

Gdy Jezus wszedł do Kafarnaum, zwrócił się do Niego setnik i prosił Go, mówiąc: «Panie, sługa mój leży w domu sparaliżowany i bardzo cierpi».
Rzekł mu Jezus: «Przyjdę i uzdrowię go».
Lecz setnik odpowiedział: «Panie, nie jestem godzien, abyś wszedł pod dach mój, ale powiedz tylko słowo, a mój sługa odzyska zdrowie. Bo i ja, choć podlegam władzy, mam pod sobą żołnierzy. Mówię temu: „Idź”, a idzie; drugiemu: „Chodź tu”, a przychodzi; a słudze: „Zrób to”, a robi».
Gdy Jezus to usłyszał, zdziwił się i rzekł do tych, którzy szli za Nim: «Zaprawdę powiadam wam: U nikogo w Izraelu nie znalazłem tak wielkiej wiary. Lecz powiadam wam: Wielu przyjdzie ze Wschodu i Zachodu i zasiądą do stołu z Abrahamem, Izaakiem i Jakubem w królestwie niebieskim».

MEDYTACJA

Codziennie słyszymy wiele słów, wręcz zalewa nas słowotok ze strony innych osób lub mediów. Czasami my zalewamy innych potokiem słów. Zwykle nie zastanawiamy się, jaką moc ma słowo. A przecież jesteśmy zaproszeni, aby zatrzymać się nad wiarą w moc słowa Jezusa...

Setnik, poganin, stanął przed Jezusem. Popatrzył Mu prosto w oczy i otworzył przed Nim swoje serce. Wypowiedział swoje pragnienie. Wierzył, że słowa Jezusa mogą zaspokoić pragnienia jego serca...

Setnik wierzył w moc słowa Jezusa. Wierzył, że Jego słowo jest uzdrawiające... Słowa setnika powtarzamy w czasie każdej Eucharystii przed przyjęciem Ciała
i Krwi Pańskiej w Komunii świętej. To wyrażanie pragnienia, by Jezus uzdrawiał w nas to, co chce.

Jednym ze sposobów przychodzenia Jezusa do naszego serca jest Jego słowo. Jezus przychodzi także jako Słowo, które stało się Ciałem...

Wiara zawsze wiąże się z cnotą pokory. Dlatego naszej relacji z Bogiem towarzyszyć musi świadomość, że wszystko, co mamy, jest zasługą Bożej miłości, a nie naszą. Takie stanięcie w prawdzie otworzy nas na zdroje Bożych łask...

Na drodze nadziei, która prowadzi nas do Nieba, potrzebna nam jest świadomość celu oraz przeszkód i niebezpieczeństw, jakie na nas czyhają. Potrzebne jest również nieustanne wsparcie... Tę prawdę rozumiał setnik z dzisiejszej Ewangelii.

Setnik rozpoznał w Jezusie z niecierpliwością oczekiwanego przez naród wybrany Mesjasza. Jezus zachwycony i zadziwiony jego wiarą dokonał cudu uzdrowienia.

Wiara pozwala nam spotkać się z Żywym Bogiem. Słowa setnika uczą, jak ważna jest pokorna świadomość swojej grzeszności. Jak ważna jest pokora, połączona z głęboką wiarą. Pokorna wiara w Osobę Jezusa daje prawdziwe uzdrowienie.

Podstawą naszej relacji z Bogiem jest nasza wiara. Nasza postawa wobec Boga zakłada również naszą pokorę. Musimy pamiętać, że Bóg daje nam łaskę. Nie możemy mieć postawy, że coś nam się należy.

Wypowiedzmy przed Jezusem swoją modlitwę... Niech to będzie modlitwa, która płynie z naszego serca...

Prośmy o silną wiarę w uzdrawiającą moc Jezusa...

 

 

 

 

Flag Counter