1 GRUDNIA

NIEDZIELA, Pierwsza Niedziela Adwentu

EWANGELIA - Mt 24, 37-44 (Potrzeba czujności w oczekiwaniu na przyjście Chrystusa)

Jezus powiedział do swoich uczniów:
«Jak było za dni Noego, tak będzie z przyjściem Syna Człowieczego. Albowiem jak w czasie przed potopem jedli i pili, żenili się i za mąż wydawali aż do dnia, kiedy Noe wszedł do arki, i nie spostrzegli się, że przyszedł potop i pochłonął wszystkich, tak również będzie z przyjściem Syna Człowieczego. Wtedy dwóch będzie w polu: jeden będzie wzięty, drugi zostawiony. Dwie będą mleć na żarnach: jedna będzie wzięta, druga zostawiona.
Czuwajcie więc, bo nie wiecie, w którym dniu Pan wasz przyjdzie. A to rozumiejcie: Gdyby gospodarz wiedział, o której porze nocy złodziej ma przyjść, na pewno by czuwał i nie pozwoliłby włamać się do swego domu. Dlatego i wy bądźcie gotowi, bo w chwili, której się nie domyślacie, Syn Człowieczy przyjdzie».

MEDYTACJA

Bóg nie zmienia reguł i nie wystawia na próbę. Dlaczego więc tak trudno nam Go rozpoznać, tak trudno trwać w
prawdzie?...

Jezus zapowiada, że przyjdzie w podobny sposób, w jaki nadszedł potop. Nie będzie miało znaczenia, jaki mamy zawód i jaką pozycję w społeczeństwie. Bóg wybiera inaczej niż my, bo widzi serce człowieka. Słowa Jezusa mogą budzić obawy. Jednak staniemy przed Panem w prawdzie...

Kluczem do ocalenia jest gotowość do drogi. Jezus mówi: bądźcie gotowi, czuwajcie. Nie umawia się jednak z nami na określony dzień i godzinę, ale na wieczność. Choć żyjemy w czasie, zaprasza nas do przekroczenia przyzwyczajeń, do zaprzestania budowania sensu życia w doczesności.

Wezwani jesteśmy do czuwania. W takiej postawie objawia się prawdziwość naszej wiary. Czujność, o której mówi Jezus, wyrasta z oczekiwania Pana, który przyjść ma zgodnie z zapowiedzią...

Postawa czujności jest wyrazem mądrości, która patrzy przez pryzmat końca. Prawdziwe i dobre jest jedynie to, co ostatecznie pozostaje trwałe, nawet wtedy, gdy wszystko inne przemija i kończy się...

Obyśmy byli gotowi na stanięcie przed Bogiem, gdy On przyjdzie. W swoich chrześcijańskich zmaganiach z grzechem, lękami i niewiarą we własne siły, odkrywajmy Boga jako Miłość troskliwą, czułą, przebaczającą, otwartą, motywującą i miłosierną...

Prośmy Boga, aby odnawiał w nas pragnienie bycia z Nim nieustannie, nie tylko podczas modlitwy i nie tylko na czas niedzielnej mszy, abyśmy w ten sposób przygotowali się na Jego przyjście...

 

 

 

 

Flag Counter