30 LISTOPADA

SOBOTA, Święto św. Andrzeja Apostoła

EWANGELIA - Mt 4, 18-22 (Powołanie Apostołów)

Gdy Jezus przechodził obok Jeziora Galilejskiego, ujrzał dwóch braci, Szymona, zwanego Piotrem, i brata jego Andrzeja, jak zarzucali sieć w jezioro; byli bowiem rybakami.
I rzekł do nich: «Pójdźcie za Mną, a uczynię was rybakami ludzi».
Oni natychmiast zostawili sieci i poszli za Nim.
A gdy poszedł stamtąd dalej, ujrzał innych dwóch braci, Jakuba, syna Zebedeusza, i brata jego Jana, jak z ojcem swym Zebedeuszem naprawiali w łodzi swe sieci. Ich też powołał.
A oni natychmiast zostawili łódź i ojca i poszli za Nim.

MEDYTACJA

Jezus wybiera uczniów. Są to prawdopodobnie ludzie, których już wcześniej poznał, rozmawiał z nimi, jadł… Te spotkania nie są przypadkowe. Jezus przychodzi do konkretnych osób, bo wie, kogo chce mieć w swoim najbliższym gronie...

Jezus powołuje uczniów, bo pragnie dzielić się sobą, swoją wspólnotą z Ojcem i Duchem. Chce, by stali się rybakami ludzi... Do każdego z nas też zwraca się
z tym wezwaniem i chce nauczyć nas, jak stać się Jego wysłannikiem...

Przed nami konieczność podjęcia decyzji: zostać w miejscu, w którym teraz jesteśmy, w sprawach, którym poświęcamy dużo uwagi, czy pójść za Jezusem
i skoncentrować się na tym, co nam proponuje...

Aby pójść za Jezusem nie zawsze konieczne jest pozostawienie ojca, łodzi, sieci, czy czegoś innego, co warunkuje nasze dotychczasowe życie. Potrzebna natomiast jest zgoda na wielkie zmiany w postrzeganiu siebie, swojej tożsamości.

Nikt nie odsłoni nam naszej tożsamości tak dobrze jak Jezus. Sami z siebie jesteśmy skłonni do redukowania siebie, swojej roli i swoich możliwości. Również inni ludzie rzadko pomagają nam odkryć siebie. A od odkrycia siebie dużo zależy w naszym życiu...

Apostoł Andrzej pokazuje powołanie chrześcijanina. Mamy być uczniami – misjonarzami. Tymi, którzy przyprowadzają cierpliwie ludzi do Jezusa. Sposobem życia i słowem. Też, bardzo cierpliwie, najbliższych...

Komu wiele dano, od tego więcej się wymaga. Otrzymaliśmy, a więc idźmy i głośmy. Jesteśmy ochrzczeni, czyli jesteśmy posłani...

W słowach Chrystusa „Pójdźcie za Mną, a uczynię was rybakami ludzi” ukryta jest nie tylko tajemnica powołania apostolskiego, ale również wezwanie do nas wszystkich, byśmy byli świadkami wiary...

Apostołowie są powołani, by dać świadectwo. Ten kto spotyka Jezusa, doświadcza Jego obecności w swoim życiu, dzieli się tym doświadczeniem z innymi. Przyprowadza ich do Jezusa...

Prośmy Jezusa, by uczył nas wsłuchiwać się w Jego głos, tak byśmy mogli iść i Go naśladować; prośmy o powrót do pierwotnej miłości w wyborze Jezusa...

 

 

 

 

Flag Counter