21 LISTOPADA

CZWARTEK, Wspomnienie ofiarowania Najświętszej Maryi Panny

EWANGELIA - Łk 19, 41-44 (Zapowiedź zburzenia Jerozolimy)

Gdy Jezus był już blisko Jerozolimy, na widok miasta zapłakał nad nim i rzekł: «O gdybyś i ty poznało w ten dzień to, co służy pokojowi. Ale teraz zostało to zakryte przed twoimi oczami.
Bo przyjdą na ciebie dni, gdy twoi nieprzyjaciele otoczą cię wałem, oblegną cię i ścisną zewsząd. Powalą na ziemię ciebie i twoje dzieci z tobą i nie zostawią w tobie kamienia na kamieniu za to, żeś nie rozpoznało czasu twojego nawiedzenia».

MEDYTACJA

Jerozolima odwróciła się od Boga. Konsekwencje tego są straszne - będzie oblegana, powalona i zniszczona... To obraz tego, co dzieje się z człowiekiem, który wybiera grzech. Kiedy odwracamy się od Boga, wówczas zło powoduje w nas spustoszenie...

Jerozolima, to miasto święte trzech religii Abrahamowych. Jezus zapowiada jej zniszczenie. To jest obraz naszej relacji z Bogiem. Trzeba, abyśmy na czas rozpoznali troskliwą, czułą i kreatywną miłość Boga do nas. Życie bez Boga niszczy...

Reakcja Jezusa na grzech miasta jest poruszająca. Jezus, znając cierpienie, na które skazują się ludzie, zaczyna płakać. Nie jest rozzłoszczony, nie ma w Nim przemocy, ale ogromny smutek, bo skazujemy siebie na wyniszczenie...

Jezus zapłakał nad Jerozolimą... Bóg płacze nad losem człowieka. Płacze nad każdym miejscem, gdzie nie ma pokoju... Jezus płacze... To wielka i wspaniała prawda o bliskości Boga wobec człowieka. Bóg pochyla się nad każdym z nas...

Jezus, widząc Jerozolimę, która oddaje się grzechowi, decyduje się uratować ją z potępiania. Idzie za nią umrzeć. Bierze na siebie konsekwencje grzechu człowieka. Robi to, aby dać nam nadzieję. Nawet gdy częściej wybieramy wewnętrzną śmierć, to Boże Miłosierdzie jest silniejsze.

Jezusowi nie jest obce żadne ludzkie doświadczenie, z wyjątkiem grzechu. Bywał głodny i zmęczony. Dziś nawet zapłakał, bo płacz oczyszcza, uwalnia i pomaga wyrazić emocje...

Kto słucha Jezusa, buduje pokój i zapewnia go sobie. Nauka Jezusa czyni bowiem człowieka dobrym. A dobry człowiek na ogół doświadcza dobroci od innych...

Boże, Ty się nie męczysz, przebaczając nam... Prosimy Cię o serce wolne od złych przyzwyczajeń i otwarte na Twoją wolę, o pojednanie i świadome przeżywanie życia z Tobą...

 

 

 

Flag Counter