16 LISTOPADA

SOBOTA, Dzień powszedni
albo wspomnienie rocznicy poświęcenia rzymskich bazylik Świętych Apostołów Piotra i Pawła

EWANGELIA - Łk 18, 1-8 (Wytrwałość w modlitwie)

Jezus opowiedział swoim uczniom przypowieść o tym, że zawsze powinni modlić się i nie ustawać: «W pewnym mieście żył sędzia, który Boga się nie bał
i nie liczył się z ludźmi.
W tym samym mieście żyła wdowa, która przychodziła do niego z prośbą: Obroń mnie przed moim przeciwnikiem. Przez pewien czas nie chciał.
Lecz potem rzekł do siebie: Chociaż Boga się nie boję ani z ludźmi się nie liczę, to jednak, ponieważ naprzykrza mi się ta wdowa, wezmę ją w obronę, żeby nie przychodziła bez końca i nie zadręczała mnie.
I Pan dodał: «Słuchajcie, co ten niesprawiedliwy sędzia mówi. A Bóg, czyż nie weźmie w obronę swoich wybranych, którzy dniem i nocą wołają do Niego,
i czy będzie zwlekał w ich sprawie? Powiadam wam, że prędko weźmie ich w obronę. Czy jednak Syn Człowieczy znajdzie wiarę na ziemi, gdy przyjdzie?»

MEDYTACJA

Jezus opowiedział przypowieść, używając przykładu negatywnego. Namawiał w nim do wytrwałości w modlitwie poprzez przykład przełamania niechęci aroganckiego, niesprawiedliwego człowieka.

Zawsze powinniśmy się modlić i nie ustawać. To kontemplacja w działaniu. Zawsze, wszystko i wszędzie może być aktywną modlitwą, uważnym i z dobrą intencją wykonywaniem codziennych czynności...

Wytrwała modlitwa łączy się z wiarą. Jest świętą przestrzenią, w której spotykamy się z Bogiem i pokazujemy Mu nasze serce i naszą wiarę...

Potrzeba nam ufnej, systematycznej modlitwy nie tylko w jakiejś sprawie, ale dla samego czasu pozostawania, wyłącznie, w świadomości o Bożej obecności. Taka modlitwa pomaga wytrwać w wierze i sprawia, że działamy zgodnie z wolą Boga.

Jezus nie mówi nam, że gdy będziemy wytrwale modlić się, to On spełni każdą naszą prośbę. Chce nam powiedzieć, że spełni każdą naszą prośbę, jeśli będziemy prosić z wiarą. Jezus to nie złota rybka. On jest Zbawicielem...

Modlitwa to rozmowa z Bogiem, a właściwie to bycie z Bogiem. Modlić można się różnie i przez cały czas. Można przed Bogiem milczeć, bo On i tak wie. Można z Nim dialogować na różne sposoby. Można też każdą czynność uczynić modlitwą...

Słowo mówi o ciszy. Bóg przeprowadził swój lud przez Morze Czerwone w ciszy. W ciszy przyszedł na świat. W ciszy umierał. W ciszy powstał z martwych. Swoich wybranych bierze w obronę w ciszy. W ciszy najpełniej wyraża się Jego moc i wielkość. Bóg to cisza...

Prośmy Jezusa o pomoc w trwaniu w modlitwie systematycznej, a przez to o łaskę wytrwałego dążenia do kontemplacji w działaniu...

Prośmy o silną wiarę w Boga, który troszczy się o nas i o dar wytrwałej modlitwy...

 


 

Flag Counter