15 LISTOPADA

PIĄTEK, Dzień powszedni
albo wspomnienie św. Alberta Wielkiego, biskupa i doktora Kościoła

EWANGELIA - Łk 17, 26-37 (Dzień Syna Człowieczego nadejdzie niespodziewanie)

Jezus powiedział do swoich uczniów:
«Jak działo się za dni Noego, tak będzie również za dni Syna Człowieczego: jedli i pili, żenili się i za mąż wychodziły aż do dnia, kiedy Noe wszedł do arki; nagle przyszedł potop i wygubił wszystkich.
Podobnie jak działo się za czasów Lota: jedli i pili, kupowali i sprzedawali, sadzili i budowali, lecz w dniu, kiedy Lot wyszedł z Sodomy, spadł z nieba deszcz ognia i siarki i wygubił wszystkich; tak samo będzie w dniu, kiedy Syn Człowieczy się objawi.
W owym dniu kto będzie na dachu, a jego rzeczy w mieszkaniu, niech nie schodzi, by je zabrać; a kto na polu, niech również nie wraca do siebie. Przypomnijcie sobie żonę Lota. Kto będzie się starał zachować swoje życie, straci je; a kto je straci, zachowa je.
Powiadam wam: Tej nocy dwóch będzie na jednym posłaniu: jeden będzie wzięty, a drugi zostawiony. Dwie będą mleć razem: jedna będzie wzięta, a druga zostawiona».
Pytali Go: «Gdzie, Panie?»
On im odpowiedział: «Gdzie jest padlina, tam zgromadzą się i sępy».

MEDYTACJA

Zabiegani, zatroskani o ważne i mniej ważne sprawy planujemy swoje zajęcia i czas wolny. Zapominamy, że życie gdzieś zmierza, a właściwie - do Kogoś...

Obraz przyjścia Jezusa na końcu czasów, to również obraz przyjścia Jezusa do każdego z nas. Mocne słowa nie mają przestraszyć, ale obudzić, wyrwać ze swoistego uśpienia, z przekonania, że jesteśmy panem swojego życia i wszystko mamy pod kontrolą.

Bóg może w każdej chwili wejść w nasze życie. Trzeba o tym pamiętać. Nie chodzi o to, by żyć w ustawicznym stanie napięcia i czujności, ale o wolność od zbyt dużego związania z tym światem.

Każdy traktowany jest indywidualnie. Tylko Bóg wie, dlaczego komuś daje czas, a kogoś już zabiera... On działa dla dobra człowieka i działa na naszą korzyść. Cokolwiek się wydarza, dzieje się dla naszego zbawienia...

Logika Boża jest zupełnie inna niż ludzka. Cenne dla Boga jest to, co nic nie warte dla ludzi. Święci to ci, którzy żyjąc w świecie myślą, pragną i wartościują po Bożemu... Zastanówmy się zatem, co powinniśmy stracić...

Człowiek, który stara się zachować swoje życie, przejawia postawę egoisty. Miłość czyni nas takimi, że tracimy swoje życie dla innych. Nie da się kochać innych i jednocześnie zachowywać swoje życie. Prawdziwe życie to Miłość. Dlatego ten, który straci swe życie, zachowa je...

Obyśmy byli gotowi na najważniejsze spotkanie w życiu, gdzie będziemy sądzeni z miłości... Jednak nie bójmy się tego spotkania, bo jest dla nas miejsce
w czułych i troskliwych ramionach Boga...

Dzień Syna Człowieczego zaskoczy nas. Jesteśmy podobni do pokolenia Noego i pokolenia Lota. Żyjemy codziennością. Zajmujemy się naszymi sprawami i nie myślimy o Dniu Syna Człowieczego ani o życiu wiecznym...

Panie, cel i kres naszego życia, to spotkanie z Tobą twarzą w twarz. Bez względu na to, czy nasza śmierć nastąpi szybciej czy później, prosimy Cię, abyśmy byli gotowi...

Prośmy o głęboką radość z życia i z przyjścia Jezusa...

 


 

Flag Counter