11 LISTOPADA

PONIEDZIAŁEK, Wspomnienie św. Marcina z Tours, biskupa

EWANGELIA - Łk 17, 1-6 (Obowiązek przebaczania)

Jezus powiedział do swoich uczniów:
«Niepodobna, żeby nie przyszły zgorszenia; lecz biada temu, przez którego przychodzą. Byłoby lepiej dla niego, gdyby kamień młyński zawieszono mu u szyi i wrzucono go w morze, niż żeby miał być powodem grzechu jednego z tych małych.
Uważajcie na siebie. Jeśli brat twój zawini, upomnij go; i jeśli żałuje, przebacz mu. I jeśliby siedem razy na dzień zawinił przeciw tobie i siedem razy zwróciłby się do ciebie, mówiąc: „Żałuję tego”, przebacz mu».
Apostołowie prosili Pana: «Przymnóż nam wiary».
Pan rzekł: «Gdybyście mieli wiarę jak ziarnko gorczycy, powiedzielibyście tej morwie: „Wyrwij się z korzeniem i przesadź się w morze”, a byłaby wam posłuszna».

MEDYTACJA

Kościół zwraca naszą uwagę na odpowiedzialność za czyny, które obciążają naszą duszę i gorszą innych. Jednak Jezus pokazuje nam drogę powrotu do stanu łaski, do wiary w Boga, który jest miłosierny, hojny w łaskę i wszechmogący...

Jezus troszczy się o niedomagających, pogubionych i pokrzywdzonych. Piętnuje czyny wymierzone w tych, którzy sami nie dają sobie rady. Ale prosi również swoich wyznawców, wszystkich ludzi dobrej woli, a nawet aniołów, by mieli wzgląd na tych najsłabszych Jego uczniów...

Jezus zna naszą naturę i nasze serce. Nie łudzi się, że przestaniemy grzeszyć. Ale Bóg także wspiera każdego w tym, co dobre, i ma nadzieję, że będziemy wybierać dobro.

Wydawałoby się, że nic i nikt nie może przerwać błędnego koła bycia skrzywdzonym i krzywdzenia innych, lecz to nieprawda. Jezus mówi dzisiaj do nas, że to, czego szukamy, nie jest czymś nadzwyczajnym i nie jest też tajemną wiedzą...

Aby nie być przyczyną zgorszenia, to znaczy nie czynić tego świata jeszcze gorszym, niż jest, oraz aby umieć przebaczać, trzeba mieć wiarę jak ziarno gorczycy, to znaczy - wiarę w Bożą Miłość.

Ziarno gorczycy jest małe, ale ma ogromny potencjał. Tak samo jest z wiarą w Bożą Miłość. Może być mała, ale jeśli jest prawdziwa, to w zetknięciu ze złem staje się czymś wielkim. To wiara w Bożą Miłość uzdalnia nas do działań po ludzku niemożliwych...

Mamy uważać na siebie i wykazywać konieczność wzajemnej, życzliwej troski o siebie, bez względu na wiarę i przekonania oraz tak żyć, aby nie grzeszyć i nie przynosić zgorszenia...

...Mamy wybaczać, totalnie i wiele razy. Wszystko po to, byśmy byli silni Bogiem i jako chrześcijanie wnosili wiele dobrego we wspólnotę narodową, w której mieszczą się wszyscy, nie tylko wierzący w Chrystusa...

Jezus stawia bardzo trudne wymaganie przebaczenia. Dlatego tak bardzo ważna jest prośba uczniów: "Przymnóż nam wiary" (Łk 17, 5). W duchu wiary umiemy przebaczyć, aby uwolnić nasze serce od pragnienia odwetu...

Lekarstwem na nasze troski i lęki jest przebaczanie i proszenie o przebaczenie... Pomyślmy o tych sytuacjach, w których zawiniliśmy i powinniśmy prosić
o przebaczenie oraz o tych, kiedy jesteśmy wezwani do przebaczenia innym...

Panie Jezu, poślij swego Ducha, abyśmy z odwagą uznali swoje przewinienia, pokutowali za nie i wielkodusznie przebaczali winy innym...

Prośmy o głęboką wrażliwość na słowa Jezusa, które czytamy w Ewangelii...


 

Flag Counter