6 LISTOPADA

ŚRODA, Dzień powszedni

EWANGELIA - Łk 14, 25-33 (Kto nie wyrzeka się wszystkiego, nie może być uczniem Jezusa)

Wielkie tłumy szły z Jezusem. On zwrócił się i rzekł do nich: «Jeśli kto przychodzi do Mnie, a nie ma w nienawiści swego ojca i matki, żony i dzieci, braci
i sióstr, nadto i siebie samego, nie może być moim uczniem. Kto nie nosi swego krzyża, a idzie za Mną, ten nie może być moim uczniem.
Bo któż z was, chcąc zbudować wieżę, nie usiądzie wpierw, a nie oblicza wydatków, czy ma na wykończenie? Inaczej gdyby założył fundament, a nie zdołałby wykończyć, wszyscy patrząc na to zaczęliby drwić z niego: „Ten człowiek zaczął budować, a nie zdołał wykończyć”.
Albo który król, mając wyruszyć, aby stoczyć bitwę z drugim królem, nie usiądzie wpierw i nie rozważy, czy w dziesięć tysięcy ludzi może stawić czoło temu, który z dwudziestu tysiącami nadciąga przeciw niemu? Jeśli nie, wyprawia poselstwo, gdy tamten jest jeszcze daleko, i prosi o warunki pokoju.
Tak więc nikt z was, kto nie wyrzeka się wszystkiego, co posiada, nie może być moim uczniem»

MEDYTACJA

Słowa Jezusa o nienawiści do własnej rodziny mogą wydawać się sprzeczne z Jego nauką. Tak nie jest. Naszym celem jest zbawienie – nasze i bliskich. Aby je osiągnąć, trzeba czasami sprzeciwić się bliskim, a przede wszystkim trzeba sprzeciwić się własnemu egoizmowi.

Bóg nie chce nam odebrać rodziny, przyjaciół i tego, co lubimy. Nie nakazuje nam nienawiści, lecz miłość i radość z tego, co posiadamy. Chce jednak, byśmy doświadczyli Jego miłości, ucieszyli się nią i oparli na niej nasze życie.

Jezus mówi o planowaniu. Odwołując się do planowania budowy, uczy planowania duchowego i wskazuje na to, jak istotne jest planowanie naszej duchowej drogi, nasz plan duchowego rozwoju...

Radykalnie... Żyć tak, aby mieć świadomość, że przeżywanie krzyża nas uszlachetnia. Żyć tak, aby w wyborach codziennych On był na pierwszym miejscu. Żyć tak, aby cieszyć się z tego, co się ma... To najlepszy plan...

Kochać drugiego człowieka, to udzielać mu Chrystusa. Nie można obdarowywać tym, czego się nie posiada. Im bardziej pozwolimy Mu w sobie żyć i działać, tym bardziej będziemy zdolni obdarzać miłością...

To bardzo trudne, by wszystko postawić na Jezusa, zrezygnować z tego, co jest, zrezygnować z innych i zrezygnować z siebie... To bardzo trudne dźwigać krzyż... Jednak tylko tak można być uczniem Jezusa...

Prośmy Boga o żarliwe serce i silną wolę w radykalnym oddaniu się Jezusowi oraz o mądrość i siłę w osiąganiu prawdziwego szczęścia, opartego na więzi
z Nim...

 

 

 

Flag Counter