28 PAŹDZIERNIKA

PONIEDZIAŁEK, Święto Świętych Apostołów Szymona i Judy Tadeusza

EWANGELIA - Łk 6, 12-19 (Wybór Apostołów)

W tym czasie Jezus wyszedł na górę, aby się modlić, i całą noc spędził na modlitwie do Boga.
Z nastaniem dnia przywołał swoich uczniów i wybrał spośród nich dwunastu, których też nazwał apostołami: Szymona, którego nazwał Piotrem; i brata jego, Andrzeja; Jakuba i Jana; Filipa i Bartłomieja; Mateusza i Tomasza; Jakuba, syna Alfeusza, i Szymona z przydomkiem Gorliwy; Judę, syna Jakuba,
i Judasza Iskariotę, który stał się zdrajcą.
Zeszedł z nimi na dół i zatrzymał się na równinie. Był tam duży poczet Jego uczniów i wielkie mnóstwo ludu z całej Judei i z Jerozolimy oraz z wybrzeża Tyru i Sydonu; przyszli oni, aby Go słuchać i znaleźć uzdrowienie ze swych chorób. Także i ci, których dręczyły duchy nieczyste, doznawali uzdrowienia.
A cały tłum starał się Go dotknąć, ponieważ moc wychodziła od Niego i uzdrawiała wszystkich.

MEDYTACJA

Jezus podejmuje trud i rusza na górę. Pragnie być sam na sam z Bogiem. Pomimo zmęczenia przeznacza na to całą noc...

Nasz tryb życia i obowiązki są inne od życia i obowiązków Apostołów. Nasza modlitwa nie musi być wielogodzinna. Ważne, byśmy spotkali się w niej z Bogiem...

Jezus wzywa każdego z uczniów po imieniu. Każda osoba jest dla Niego bliska i ważna. Ta postępująca dobrze, jak i ta, która świadomie wybiera to, co nie jest dobrem i szkodzi innym...

Czas poświęcony osobistej rozmowie z Bogiem przemienia dalsze życie i codzienne funkcjonowanie Jezusa. Modlitwa staje się punktem wyjścia do życia pełnego pasji oraz bogatego w działania na rzecz innych...

Jezus wybrał zwyczajnych, prostych ludzi, których najpierw formował, a potem posłał...

Minęły wieki od czasów działalności Apostolskiej wybranych przez Jezusa, ale On ciągle powołuje kolejnych, którzy będą z odwagą, entuzjazmem, nie zważając na trudy i zagrożenia, iść na krańce świata głosić Ewangelię. Głos Boga wciąż brzmi...

Każdy ochrzczony na mocy chrztu, a potem bierzmowania, staje się Bożym apostołem. Jezus potrzebuje rąk do pracy, by głosić Jego naukę, by Dobra Nowina dotarła na krańce świata. Potrzebuje apostołów, potrzebuje każdego z nas, bo jesteśmy Jemu potrzebni...

Wraz z Apostołami) Jezus zszedł do tych, którzy pragnęli Go słuchać i oczekiwali od Niego uzdrowienia. Ten gest pokazał Apostołom dla kogo jest On i dla kogo są oni.

Stając się uczniami Jezusa zyskujemy predyspozycje do bycia dla ludzi poszukujących Prawdy i dla ludzi słabych. Im bardziej stajemy się Jego uczniami, tym bliżsi stają się nam ludzie słabi i zagubieni.

Jeśli decydujemy się na przyjaźń z Jezusem, zastanówmy się, czy odpowiada nam towarzystwo ludzi słabych i zagubionych, abyśmy uciekając przed nimi nie opuścili również Jezusa...

Dziękujmy Jezusowi za wszystkie spotkania, sytuacje pełne trudności i błogosławieństwa oraz prośmy o głębokie doświadczenie Jego bliskości w naszej kruchości...

 

 

 

Flag Counter