26 PAŹDZIERNIKA

SOBOTA, Dzień powszedni
albo wspomnienie Najświętszej Maryi Panny w sobotę

EWANGELIA - Łk 13, 1-9 (Wezwanie do nawrócenia)

W tym czasie przyszli niektórzy i donieśli Jezusowi o Galilejczykach, których krew Piłat zmieszał z krwią ich ofiar. Jezus im odpowiedział: «Czyż myślicie, że ci Galilejczycy byli większymi grzesznikami niż inni mieszkańcy Galilei, że to ucierpieli? Bynajmniej, powiadam wam; lecz jeśli się nie nawrócicie, wszyscy podobnie zginiecie.
Albo myślicie, że owych osiemnastu, na których zwaliła się wieża w Siloe i zabiła ich, było większymi winowajcami niż inni mieszkańcy Jerozolimy? Bynajmniej, powiadam wam: lecz jeśli się nie nawrócicie, wszyscy tak samo zginiecie».
I opowiedział im następującą przypowieść: «Pewien człowiek miał drzewo figowe zasadzone w swojej winnicy; przyszedł i szukał na nim owoców, ale nie znalazł.
Rzekł więc do ogrodnika: „Oto już trzy lata, odkąd przychodzę i szukam owocu na tym drzewie figowym, a nie znajduję.
Wytnij je: po co jeszcze ziemię wyjaławia?”.
Lecz on mu odpowiedział: „Panie, jeszcze na ten rok je pozostaw; ja okopię je i obłożę nawozem; może wyda owoc. A jeśli nie, w przyszłości możesz je wyciąć”».

MEDYTACJA

Jezus otrzymuje informację i reaguje inaczej niż wszyscy się spodziewali. Nie złości się na Piłata, nie myśli źle o ludziach, którzy zginęli, ale zaprasza do nawrócenia. Wie, że sami nie potrafimy tego zrobić, ale potrzebuje naszej gotowości do współpracy.

Bóg oczekuje owoców w naszym życiu, bo jeśli żyjemy pełnią życia, to miłość rozlewa się wokół nas. Jeśli nie ma tych owoców, to On zatroszczy się o nas, abyśmy doświadczając Jego miłości, mogli się rozwijać i promieniować miłością.

Jezus proponuje byśmy ze spotykanych nieszczęść odczytywali wezwanie do osobistego nawrócenia. Bo również nas może dosięgnąć niedola i dlatego dziś potrzebujemy silnej i ufnej więzi z Bogiem, aby godnie przyjąć ewentualny, niespodziewany krzyż...

Bóg, na szczęście, ma cierpliwość do człowieka i nad każdym z nas musi się natrudzić, abyśmy owocowali...

Mamy szansę uwierzyć w Jezusa, a po śmierci przejść do nowego życia. Do życia wiecznego. Ale bez nawrócenia, wszyscy zginiemy. Cierpienia tego świata
w wieczności nie skończą się...

Panie, oddajemy się w Twoje troskliwe ręce. Pozwalamy Ci prowadzić się. Spulchnij twardą ziemię naszego serca i obłóż miłością, byśmy wydali owoce...

Prośmy o zdecydowaną wolę zerwania z grzechem, który najbardziej nas osłabia...

 

 

 

Flag Counter