20 PAŹDZIERNIKA

NIEDZIELA, Dwudziesta dziewiąta Niedziela zwykła

EWANGELIA - Łk 18, 1-8 (Wytrwałość w modlitwie)

Jezus odpowiedział swoim uczniom przypowieść o tym, że zawsze powinni modlić się i nie ustawać: «W pewnym mieście żył sędzia, który Boga się nie bał
i nie liczył się z ludźmi.
W tym samym mieście żyła wdowa, która przychodziła do niego z prośbą: „Obroń mnie przed moim przeciwnikiem”. Przez pewien czas nie chciał; lecz potem rzekł do siebie: „Chociaż Boga się nie boję ani z ludźmi się nie liczę, to jednak, ponieważ naprzykrza mi się ta wdowa, wezmę ją w obronę, żeby nie przychodziła bez końca i nie zadręczała mnie”».
I Pan dodał: «Słuchajcie, co ten niesprawiedliwy sędzia mówi. A Bóg, czyż nie weźmie w obronę swoich wybranych, którzy dniem i nocą wołają do Niego,
i czy będzie zwlekał w ich sprawie?
Powiadam wam, że prędko weźmie ich w obronę. Czy jednak Syn Człowieczy znajdzie wiarę na ziemi, gdy przyjdzie?»

MEDYTACJA

Jezus zestawia postać miłosiernego Boga i sędziego, który nie liczy się z ludźmi. Zarówno sędzia, jak i Bóg, wysłuchują proszących. Ich decyzje są jednak spowodowane różnymi motywami, choć efekt jest ten sam...

Jezus zadaje pytanie o wiarę osób proszących. Bóg z chęcią wychodzi naprzeciw naszym potrzebom i bolączkom, jednakże szuka w nas wiary...

Wdowa, o której mówi Jezus, musiała mocno wierzyć w owego sędziego, skoro tak mu się naprzykrzała swoją prośbą. Zapewne wiedziała, że sędzia nie jest wrażliwy na ludzkie biedy, ale wierzyła w jego skuteczność...

Wiara w Boga, o którą chodzi Jezusowi, nie polega na uznaniu istnienia Boga. Istnienie Boga uznaje także szatan. Wiara to przekonanie o mocy Boga i o Jego miłości, wyrażającej się troską o nas, o tym, że On weźmie nas w obronę.

Prośmy o wytrwałość w ufnej modlitwie i wolność od zniechęcenia...

 

 

 

Flag Counter