19 PAŹDZIERNIKA

SOBOTA, Wspomnienie bł. Jerzego Popiełuszki, prezbitera i męczennika

EWANGELIA - Łk 12, 8-12 (Duch Święty czuwa nad uczniami Jezusa)

Jezus powiedział do swoich uczniów:
«Kto się przyzna do Mnie wobec ludzi, przyzna się i Syn Człowieczy do niego wobec aniołów Bożych; a kto się Mnie wyprze wobec ludzi, tego wyprę się i Ja wobec aniołów Bożych.
Każdemu, kto mówi jakieś słowo przeciw Synowi Człowieczemu, będzie przebaczone, lecz temu, kto bluźni przeciw Duchowi Świętemu, nie będzie przebaczone. Kiedy was ciągnąć będą do synagog, urzędów i władz, nie martwcie się, w jaki sposób albo czym macie się bronić lub co mówić, bo Duch Święty nauczy was w tej właśnie godzinie, co mówić należy».

MEDYTACJA

Jezus mówi, że wyprze się tych, którzy wyprą się Jego. Jednocześnie zaznacza, że przyzna się do tych, którzy się do Niego przyznają...

Apostołowie mieli chwile zwątpienia i zdrady. Ich postawa zmieniła się po zesłaniu Ducha Świętego. Dlatego Jezus mówi, że słowa przeciw Niemu zostaną odpuszczone. Wie, że to Duch jest tym, który pomaga poznać Boga i dodaje odwagi.

Ducha Świętego nazywa się Parakletem. Słowo paraklet oznacza obrońcę, adwokata. Jezus mówi, by nie martwić się o to, jak tłumaczyć się jako osoba wierząca. To zadanie Ducha Świętego, by obronić wiarę przed tymi, którzy jej nie rozumieją.

Abyśmy mogli doświadczyć Bożego miłosierdzia, musimy być otwarci na Ducha Świętego. Bez Jego działania w nas jest to niemożliwe. Dla przebaczenia niezbędny jest żal za grzechy, który jest przejawem współpracy z Duchem Świętym.

Kto nie żałuje uczynionego zła, ten nie jest zainteresowany, by mu przebaczono. A jeżeli tak, to Bóg nie będzie się narzucał ze swoim miłosierdziem. Miłosierdzie Boże jest bezgraniczne, ale bezgraniczny bywa też upór człowieka...

Nie jesteśmy sami. W trudnych dla nas chwilach doświadczyliśmy, doświadczamy lub doświadczymy, że mamy Boga, który nie pozostawia nas na pastwę innych ludzi i losu. Warto odkryć Boga, który nas miłuje, troszczy się o nas, dla którego jesteśmy kimś ważnym. To dodaje sił...

Jezus domaga się od nas wiarygodnego świadectwa. Świadectwo o Jezusie to bardzo ważna sprawa w realizacji nakazu misyjnego Jezusa, aby iść i głosić Ewangelię na cały świat, nawet wtedy, gdy świadectwo w dzisiejszym świecie napotyka wiele przeszkód...

Zaprośmy Ducha Świętego do swoich zmartwień, pozwólmy Mu być obrońcą i pocieszycielem w trudnych chwilach, prośmy o Jego łaskę, by dał nam siłę do odważnego życia wiarą oraz o głęboką więź z Nim i Jezusem w każdej sytuacji życia...

 

 

 

Flag Counter