16 PAŹDZIERNIKA

ŚRODA, Wspomnienie św. Jadwigi Śląskiej

EWANGELIA - Łk 11, 42-46 (Jezus piętnuje obłudę faryzeuszów)

Jezus powiedział do faryzeuszów i uczonych w Prawie:
«Biada wam, faryzeuszom, bo dajecie dziesięcinę z mięty i ruty, i z wszelkiego rodzaju jarzyny, a pomijacie sprawiedliwość i miłość Bożą. Tymczasem to należało czynić i tamtego nie opuszczać.
Biada wam, faryzeuszom, bo lubicie pierwsze miejsce w synagogach i pozdrowienia na rynku.
Biada wam, bo jesteście jak groby niewidoczne, po których ludzie bezwiednie przechodzą».
Wtedy odezwał się do Niego jeden z uczonych w Prawie: «Nauczycielu, tymi słowami nam też ubliżasz».
On odparł: «I wam, uczonym w Prawie, biada. Bo wkładacie na ludzi ciężary nie do uniesienia, a sami jednym palcem ciężarów tych nie dotykacie».

MEDYTACJA

Jeśli naszą relację z Jezusem będziemy opierać na ilości modlitw lub zasług, to na nic nam się to zda. Jezus nie potępia modlitw i dobrych czynów, ale sposób,
w który próbujemy budować relację z Nim...

Nasza relacja z Bogiem zaczyna się od Jego łaski, kiedy Bóg pociąga nas swoją miłością ku sobie. Wydaje się więc oczywiste, że odpowiadamy na to wezwanie ze względu na Niego. Tymczasem Jezus dostrzega pozorną religijność i kierowanie się własnymi wyobrażeniami na temat wiary.

O Bożą przychylność nie musimy się starać. Mamy ją zagwarantowaną za darmo. Powinniśmy skoncentrować się na dobrym kształtowaniu własnego serca, co zaowocuje dobrym postępowaniem, czyli autentyczną Miłością. Jezus wzywa przede wszystkim do Miłości.

Praktyki religijne są dobre, ale mają służyć kształtowaniu serca, a nie zjednywaniu sobie Bożej przychylności. Nawet nasze codzienne prośby o pomyślność
i Bożą opiekę mają za cel głównie przemianę na lepsze naszego serca.

Boże, spraw, abyśmy nieustannie kierowali swoje myśli ku Tobie, byśmy byli zawsze otwarci na Twoje słowo, natchnienia i miłość, która przenika wszystko. Daj nam łaskę szczerej odpowiedzi i wrażliwości na potrzeby innych...

Prosimy Cię Boże o głęboką szczerość serca w uznaniu własnych grzechów i słabości...

 

 

 

Flag Counter