14 PAŹDZIERNIKA

PONIEDZIAŁEK, Dzień powszedni
albo wspomnienie św. Kaliksta I, papieża i męczennika,
albo św. Małgorzaty Marii Alacoque, dziewicy

EWANGELIA - Łk 11, 29-32 (Znak Jonasza)

Gdy tłumy się gromadziły, Jezus zaczął mówić: «To plemię jest plemieniem przewrotnym. Żąda znaku, ale żaden znak nie będzie mu dany, prócz znaku Jonasza. Jak bowiem Jonasz był znakiem dla mieszkańców Niniwy, tak będzie Syn Człowieczy dla tego plemienia. Królowa z Południa powstanie na sądzie przeciw ludziom tego plemienia i potępi ich; ponieważ ona przybyła z krańców ziemi słuchać mądrości Salomona, a oto tu jest coś więcej niż Salomon. Ludzie z Niniwy powstaną na sądzie przeciw temu plemieniu i potępią je; ponieważ oni dzięki nawoływaniu Jonasza się nawrócili, a oto tu jest coś więcej niż Jonasz».

MEDYTACJA

Żądanie znaku to kwestionowanie tego, że Jezus jest Bogiem i że Bóg jest wierny swoim obietnicom. Zwykle zdarza nam się to, kiedy rzeczywistość nie przystaje do naszych oczekiwań. Kiedy cierpimy, tracimy i jesteśmy osamotnieni, wołamy wtedy z bólu, że nie tak miało być…

Jonasz jest znakiem nieudanego życia, odrzucony i prześladowany, ucieka przed Bogiem, przechodzi przez burzę i ląduje na dnie. Przymuszony przez Boga idzie pełnić niechcianą misję do ludzi, którym nie życzy dobrze...

Jezus mówi trudne słowa, bo to może poruszyć zatwardziałe serca. Twardo mówił także Jonasz, wzywając do nawrócenia... Z pewnością mamy w swoim otoczeniu ludzi, którzy odeszli od Boga. Jakim jesteśmy znakiem dla nich?...

Znaki informują i ostrzegają, zazwyczaj służą naszemu dobru. Jonasz stał się znakiem dla mieszkańców Niniwy. Dzięki niemu nawrócili się i zostali ocaleni. Jezus stał się największym i najważniejszym znakiem dla całej ludzkości.

Bóg stał się człowiekiem, umarł na krzyżu i zmartwychwstał dla naszego zbawienia. To znak Jego bezgranicznej miłości do każdego z nas...

Znak Jonasza to Męka, Śmierć i Zmartwychwstanie Jezusa. Jeśli ktoś chce uwierzyć w Jezusa i uznać Go za swego Pana i Zbawiciela musi doświadczyć tego znaku. Tylko ten znak pokazuje kim jest Jezus. Inne znaki są niepełne, albo możliwe do podrobienia.

?Do głębokiej wiary w Jezusa prowadzi doświadczenie znaku Jonasza, ale potrzebna jest też wrażliwość – poszukiwanie Miłości, ale tej prawdziwej i czystej. Kto szuka Miłości, staje się otwarty na znak Jonasza i trafnie go odczytuje.

Bóg daje nam wiele znaków troskliwej i czułej miłości. Jest w tym kreatywny: sakramenty, Słowo, modlitwa, ludzie, przyroda, różne okoliczności życia, krzyże...

Czasami dominuje nasza słaba wiara. Mówimy: Boże, uwierzę jeśli… Żaden znak nie będzie nam dany, oprócz tych, które mamy wokół siebie i których nie chcemy widzieć... Rozejrzyjmy się, otwórzmy oczy, On jest...

Jesteśmy zdolni rozpoznać Boga. Jesteśmy zdolni rozpoznać Jego mądrość, nawet jeśli nie umiemy jej dobrze ująć w słowa. Jest w nas wrażliwość, która wskazuje: to jest dobre, mądre i piękne. Przecież to wiemy, a więc dlaczego za tym nie idziemy, nie słuchamy, nie nawracamy się?...

Jeśli tego pragniemy, prośmy Boga o szczerość i otwartość serca na Jego wezwanie do nawrócenia, potrzebną siłę i łaskę, aby się nawrócić...


 

 

Flag Counter