12 PAŹDZIERNIKA

SOBOTA, Dzień powszedni
albo wspomnienie Najświętszej Maryi Panny
albo wspomnienie bł. Jana Beyzyma, prezbitera

EWANGELIA - Łk 11, 27-28 (Błogosławieni ci, którzy słuchają słowa Bożego)

Gdy Jezus mówił do tłumów, jakaś kobieta z tłumu głośno zawołała do Niego: «Błogosławione łono, które Cię nosiło, i piersi, które ssałeś».
Lecz On rzekł: «Owszem, ale również błogosławieni ci, którzy słuchają słowa Bożego i zachowują je».

MEDYTACJA

Błogosławiony, to znaczy szczęśliwy. Jezus określał mianem błogosławionych osoby, które nie były szczęśliwe z powodu ubóstwa, prześladowania lub smutku. Ich cierpienie jest zapowiedzią przyszłej radości i ma określony cel, którym zawsze jest Bóg.

Jezus nie kwestionuje tego, że Jego Matka jest błogosławiona i jest wyjątkowa. Stwierdza to krótkim „tak”. Tu nie trzeba nic więcej mówić.

Jezus mówi, że istotą bycia błogosławionym, czyli szczęśliwym, jest słuchanie i przestrzeganie Słowa Bożego. Nie wystarczy otwartość na słowo i słuchanie słowa, ale istotne jest przestrzeganie słowa, a tym samym wprowadzanie go w życie.

Każdy z nas chciałby w życiu dokonać czegoś wyjątkowego, być kimś wyjątkowym. Każdy czuje, że to uczyniłoby go szczęśliwym. Jezus wyjaśnia, że istotne,
a tym samym wyjątkowe, jest zachowywanie Słowa Bożego. Nam wydaje się jednak, że to jest coś zwykłego...

?Słuchanie słowa Bożego i zachowywanie go czyni zupełnie nowym nasze życie, bo scala je z życiem Boga. To naprawdę jest wspaniałe...

Żyjmy Słowem Boga, słuchajmy go i dzielmy się nim. Wtedy nasze życie będzie szczęśliwe.

Prośmy o łaskę otwartości na Słowo Boże, poddanie się jego działaniu i umiejętność odpowiadania na nie swoim życiem...

 

 

 

Flag Counter