28 WRZEŚNIA

SOBOTA, Wspomnienie św. Wacława, męczennika

EWANGELIA - Łk 9, 43b-45 (Druga zapowiedź męki)

Gdy wszyscy pełni byli podziwu dla wszystkich czynów Jezusa, On powiedział do swoich uczniów: «Weźcie wy sobie dobrze do serca te właśnie słowa: Syn Człowieczy będzie wydany w ręce ludzi».
Lecz oni nie rozumieli tego powiedzenia; było ono zakryte przed nimi, tak że go nie pojęli, a bali się zapytać Go o nie.

MEDYTACJA

Jezus był realistą, który potrafił działać cuda i dawać ludziom nadzieję. Wiedział, co Go czeka, jednak zawsze miał świadomość misji, dla której przyszedł na ziemię...

Uczniowie ulegali emocjom. Trwali przy Jezusie głównie dlatego, że dawał im nadzieję i mówił o królestwie. Mieli różne wyobrażenia przyszłości i często nie rozumieli Jego słów. Doświadczali niewiedzy, niezrozumienia i lęku przed zadaniem pytania.

Uczniowie nie byli jeszcze gotowi, aby przyjąć prawdę o cierpieniu Mesjasza. Zrozumieli ją później, gdy doświadczyli Jego męki, śmierci i zmartwychwstania... My również doświadczamy, że pewne sprawy muszą dojrzeć i musimy cierpliwie czekać na zrozumienie, które da nam Bóg.

Boimy się pytać o więcej. Zakładamy, że lepiej jest nie próbować wiedzieć więcej o tym, co nas dotyczy. Jednak pamiętajmy, że z Jezusem można odkryć prawdę i doświadczyć zwycięstwa, które przekracza nasze rozumienie...

Mamy wolną wolę i nikt, nawet Bóg, nie może zmusić nas do wdzięczności, a dobroć i miłość okazują się prawdziwymi dopiero wtedy, gdy nie są nagradzane, tylko... karane...

Bóg w rękach ludzi... Skończyło się drogą krzyżową, okrutną śmiercią i miłością ukrzyżowaną... Naszymi grzechami zadajemy i dziś ból Jezusowi. Niby to oczywiste, ale prawdziwe. Żyjmy więc pięknie i wiarygodnie, po chrześcijańsku...

Jezus pokazuje, że droga do chwały wiedzie przez uniżenie krzyża i cierpienie. Życie uczniów Chrystusa ma więc charakter paschalny: od wielkopiątkowego cierpienia po tryumf wielkanocnego poranka. Ta Boża logika jest do pojęcia tylko w kontekście wiary.

Mądrość krzyża zdobywamy przez dźwiganie własnego krzyża oraz spotkanie z krzyżem Odkupiciela w każdej Eucharystii, która mocą Ducha Świętego daje prawdziwe życie...

Weźmy do serca tajemnicę Wielkiego Piątku. Rozważajmy w naszym sercu tajemnicę krzyża. Nośmy w sercu prawdę o naszym odkupieniu. Weźmy sobie do serca Mękę Jezusa. Z odwagą dajmy świadectwo tej prawdzie, że Męka Jezusa i Jego krzyż są naszą mocą.

Panie, daj nam cierpliwie i bez lęku czekać na zrozumienie tego, co do nas mówisz... Wyzwól nas z lęku przed krzyżem i cierpieniem... Prosimy Cię o wierność Tobie do końca naszych dni, w radości i cierpieniu...

 

 

 

Flag Counter