27 WRZEŚNIA

PIĄTEK, Wspomnienie św. Wincentego a'Paulo, prezbitera

EWANGELIA - Łk 9, 18-22 (Wyznanie Piotra i zapowiedź męki)

Gdy raz Jezus modlił się na osobności, a byli z Nim uczniowie, zwrócił się do nich z zapytaniem: «Za kogo uważają Mnie tłumy?»
Oni odpowiedzieli: «Za Jana Chrzciciela; inni za Eliasza; jeszcze inni mówią, że któryś z dawnych proroków zmartwychwstał».
Zapytał ich: «A wy za kogo Mnie uważacie?»
Piotr odpowiedział: «Za Mesjasza Bożego».
Wtedy surowo im przykazał i napomniał ich, żeby nikomu o tym nie mówili.
I dodał: «Syn Człowieczy musi wiele wycierpieć: będzie odrzucony przez starszyznę, arcykapłanów i uczonych w Piśmie; będzie zabity, a trzeciego dnia zmartwychwstanie».

MEDYTACJA

Za kogo my uważamy Jezusa? Poszukajmy odpowiedzi na to pytanie. Poszukajmy słów, które najlepiej mogłyby opisać nasz sposób doświadczania Jezusa tu
i teraz...

Kim dla ciebie jestem? To pytanie Jezus kieruje do każdego z nas. Chciejmy usłyszeć to, co On pragnie nam powiedzieć...

Chrystus wyjaśnił Piotrowi, że jest Mesjaszem, ale to oznacza nie tylko radość i nadzieję, ale także odrzucenie, zdradę, śmierć i zmartwychwstanie...

Apostołowie poznają tożsamość Jezusa – Mesjasza Bożego. Poznają Jego Imię – Chrystus... Wszystko, co czynimy w imię Boga, czynimy z Nim i przez Niego. Jeśli Jego imię jest obecne w naszym życiu, to jest obecny i On.

Wiemy, że Jezus jest Masjaszem Bożym, ale nie uznajemy tak do końca tego, kim On jest. A wiele w naszym życiu zależy od tego, jaki jest nasz stosunek do Jezusa, bo tylko On może nas zbawić.

Gdy chcemy rozpoznać Jezusa, to uświadamiamy sobie, że jest to możliwe tylko w kontekście wiary. Piotr dostrzegł w Nim Mesjasza Bożego. Ta odpowiedź nabierze nowego wymiaru po zmartwychwstaniu.

Jezus po modlitwie na osobności, ukazał przed apostołami tajemnicę swojej Osoby i posłannictwa. Nasza modlitwa i milczenie są konieczne do tego poznania.

Panie, Mistrzu, Nauczycielu, Mesjaszu, Zbawicielu, Bracie… Daj nam łaskę odkrywania Cię na nowo, daj głęboką i wierną więź z Tobą...

 

 

 

 

Flag Counter