26 WRZEŚNIA

CZWARTEK, Dzień powszedni
albo wspomnienie świętych męczenników Kosmy i Damiana
albo wspomnienie świętych męczenników Wawrzyńca Ruiz i Towarzyszy
albo wspomnienie św. Pawła VI, papieża

EWANGELIA - Łk 9, 7-9 (Herod chce zobaczyć Jezusa)

Tetrarcha Herod usłyszał o wszystkich cudach zdziałanych przez Jezusa i był zaniepokojony. Niektórzy bowiem mówili, że Jan powstał z martwych; inni, że Eliasz się zjawił; jeszcze inni, że któryś z dawnych proroków zmartwychwstał.
Lecz Herod mówił: «Ja kazałem ściąć Jana. Któż więc jest Ten, o którym takie rzeczy słyszę?» I chciał Go zobaczyć.

MEDYTACJA

Niepokój to uczucie, które jest istotą zrozumienia dzisiejszej Ewangelii. Herod po zabiciu Jana wolałby nie wracać do tej sytuacji. Nie chciał przecież jego śmierci, bo widział w nim wielkiego proroka. Jednak uległ pożądaniu i złożył nierozważną obietnicę...

Herod doświadczał niepokoju z powodu cudów Jezusa, które przypominały mu o zabitym przez niego Janie. My również ulegamy namiętnościom i popełniamy błędy. Często chcielibyśmy o nich zapomnieć, ale one wracają i wywołują niepokój...

Trudne sytuacje mogą nas nękać przez wiele lat, a nawet przez całe życie. Jednak nie musi tak być. Znamy wiele postaci, które popełniły błędy, np. Dawid lub Piotr. Jednak potrafili oni stanąć przed Bogiem w prawdzie i to ich uratowało...

Grzech pierworodny sprawił, że jad szatański zatruwa nasze serce i każe patrzeć na Boga jako zagrożenie. Nosimy w sobie karykatury Boga jako surowego
i bezwzględnego sędziego. A Bóg jest Ojcem, który kocha wszystkich bezwarunkowo, bezinteresownie i za darmo.

Wysiłek usunięcia Boga z życia skazany jest na niepowodzenie. Można Boga zagłuszyć i zasłonić, ale nie usunąć. On zawsze jest i daje o sobie znać. Dzieje się tak nie z powodu narzucania się Boga nam, ale dlatego, że nasze istnienie uzależnione jest od Jego obecności.

Herod zaniepokojony chciał zobaczyć Jezusa. Dzisiaj wciąż dla wielu ludzi sprawujących władzę Jezus i Jego Ewangelia budzą niepokój. Władza wszystkich epok lęka się władzy Chrystusa i Prawa Bożego...

Zazdrość i pycha potrafią zniszczyć człowieka i prowadzić do realizacji kolejnych celów życiowych, utrzymania za wszelką cenę władzy i wpływów, a czasami do niszczenia innych ludzi... Prośmy więc Boga o pokorę, miłość i postawę służby...

Panie, chcemy spotkać się z Tobą i chcemy Cię zobaczyć... Naucz nas stawać w prawdzie wobec Ciebie, abyśmy mogli żyć w pokoju... Prosimy Cię o czyste sumienie, wolne od niepokoju i zgryzoty...

 

 

 

Flag Counter