25 WRZEŚNIA

ŚRODA, Dzień powszedni

EWANGELIA - Łk 9, 1-6 (Rozesłanie Apostołów)

Jezus zwołał Dwunastu, dał im moc i władzę nad wszystkimi złymi duchami i władzę leczenia chorób. I wysłał ich, aby głosili królestwo Boże i uzdrawiali chorych.
Mówił do nich: «Nie bierzcie nic na drogę: ani laski, ani torby podróżnej, ani chleba, ani pieniędzy; nie miejcie też po dwie suknie. Gdy do jakiego domu wejdziecie, tam pozostańcie i stamtąd będziecie wychodzić. Jeśli was gdzie nie przyjmą, wyjdźcie z tego miasta i strząśnijcie proch z nóg waszych na świadectwo przeciwko nim».
Wyszli więc i chodzili po wsiach, głosząc Ewangelię i uzdrawiając wszędzie.

MEDYTACJA

Bywa, że pomysły na mówienie o Jezusie pojawiają się tak szybko, że nie jesteśmy w stanie ich zrealizować. Bywa też, że brakuje nam chęci i odwagi, by
w jakikolwiek sposób o Nim zaświadczyć...

Bóg posyła każdego z nas, byśmy byli Jego świadkami. Zastanówmy się, komu dzisiaj możemy objawić naszym życiem Dobrą Nowinę... Powiedzmy Jezusowi
o swoich obawach lub nadziejach związanych z tym, że jesteśmy Jego uczniami...

Uczniowie zaufali Jezusowi i wyszli głosić Ewangelię. Mieli obawy i byli niepewni efektu końcowego. Jednak na Jego słowo wyruszyli i dzięki temu zobaczyli wszystko to, co im obiecał.

Misja Jezusa, na którą On posyła, wydaje się oczywista i pozornie nie wymaga przygotowania. Po prostu - idź i nic nie zabieraj. Tym samym Jezus uczy zaufania apostoła do siebie oraz wskazuje, że skuteczność misji nie jest uzależniona od apostoła...

Apostołowie nie mieli uzdrawiać chorych po to, by robić wrażenie i zdobywać popularność. Chodziło o to, by ich nauczanie Ewangelii było wymierne, by słowom towarzyszyły czyny. Bóg zawsze łączy swoje słowo z czynem. Jego słowa zawsze coś czynią. Jego czyny zawsze coś mówią.

Trzeba naśladować Boga w tym, by naszym słowom towarzyszyły czyny. Wówczas będziemy mniej mówić, a więcej czynić.

Zastanówmy się nad tym, co jest dla nas największym bogactwem w życiu... Od odpowiedzi zależy wiele. Jezus ułatwił apostołom odpowiedź i posłał ich z tym, co mieli na sobie, bez pieniędzy i bagaży. Ale dał im wskazówkę, że największą wartość ma relacja z Bogiem i Ewangelia.

Ze słuchania słowa Bożego rodzi się posłannictwo. Chodzi więc o głoszenie królestwa, odpowiadając na wciąż nowe potrzeby współczesności...

Rozesłanie Apostołów przez Jezusa jest kontynuowane w misji Kościoła. Jezus mówi Apostołom, że ich misja nie będzie łatwa i czasami ich świadectwo nie będzie przyjęte...

Serce Apostołów ma być wolne od przywiązania do rzeczy tego świata. Mają mieć pokój Chrystusa w swoich sercach i z tym pokojem iść do ludzi. Mają głosić królestwo Boże i być z tymi, którzy cierpią...

Prośmy o głębokie doświadczenie prawdy, że Jezus potrzebuje naszego świadectwa... Prośmy jednego z apostołów, aby był nam wsparciem w misji, do której posyła nas Bóg...

 

 

 

Flag Counter