24 WRZEŚNIA

WTOREK, Dzień powszedni

EWANGELIA - Łk 8, 19-21 (Krewni Chrystusa)

Przyszli do Jezusa Jego Matka i bracia, lecz nie mogli się dostać do Niego z powodu tłumu.
Oznajmiono Mu: «Twoja Matka i bracia stoją na dworze i chcą się widzieć z Tobą».
Lecz On im odpowiedział: «Moją matką i moimi braćmi są ci, którzy słuchają słowa Bożego i wypełniają je».

MEDYTACJA

Aby doświadczyć spotkania z Jezusem, trzeba wyruszyć w drogę. Czasami trudno jest nam opuścić własne przyzwyczajenia i nawyki, by dostać się do miejsca, w którym Bóg daje się znaleźć...

Wyruszenie w drogę może wydawać się zbyt trudne, gdy próbujemy uczynić to sami. Bóg zatroszczył się jednak o to, aby nawet taka sytuacja nie powstrzymała nas przed doświadczeniem Jego obecności. Dał nam innych ludzi, abyśmy wspierali się w drodze do Niego.

Bóg nas wspiera na drodze rozwoju duchowego nie tylko przez obecność innych ludzi. Jezus idzie dalej. Jeśli słuchamy Jego słów i wypełniamy je, należymy do Jego rodziny. On otwiera swoje serce i mówi, że każdy, kto chodzi drogami Ojca, jest Mu bliski jak rodzina.

Wśród różnych wartości, które są ważne dla ucznia Jezusa, najważniejsze są te, które wynikają z wiary: słuchanie słowa Bożego, przyjmowanie go z wiarą
i wypełnianie.

Słuchać i wypełniać. Te dwa działania wprowadzają nas w głęboką zażyłość z Jezusem. Wprowadzają nas w Bożą rodzinę. Stajemy się jego Braćmi.

Nie wystarczy tylko słuchać, bo wiara bez uczynków martwa jest (por. Jk 2, 17). Słuchanie musi przynosić konkretne owoce, bo jak wypełniać i co wypełniać, gdy nie będziemy słuchać?...

Jezus nazywa swoimi bliskimi tych, którzy Go słuchają, czyli biorą od Niego to, z czym przyszedł na ten świat.

Jeżeli bliskimi staną się dla nas nie ci, którzy nam coś dają, ale ci, którym my możemy coś dać, wówczas nigdy nie będziemy samotni i zawsze będziemy mieli matkę i rodzeństwo, nawet jeśli ich nie mamy w dosłownym znaczeniu.

Nie jesteśmy przypadkowymi ludźmi, którzy są na kilka chwil włączeni w historię tego świata. Nie jesteśmy dla Najwyższego kimś obojętnym i anonimowym. Jesteśmy dla Boga kimś nieskończenie cennym i to tak bardzo, że przelał za nas Swoją krew. Należymy do Jego rodziny.

Prośmy o wdzięczność za dar bycia częścią rodziny Jezusa i o serce, które żyje do głębi Jego słowem...

 

 

 

Flag Counter