12 WRZEŚNIA

CZWARTEK, Dzień powszedni
albo wspomnienie Najświętszego Imienia Maryi

EWANGELIA - Łk 6, 27-38 (Przykazanie miłości nieprzyjaciół)

Jezus powiedział do swoich uczniów:
«Powiadam wam, którzy słuchacie: Miłujcie waszych nieprzyjaciół; dobrze czyńcie tym, którzy was nienawidzą; błogosławcie tym, którzy was przeklinają, i módlcie się za tych, którzy was oczerniają.
Jeśli cię kto uderzy w policzek, nadstaw mu i drugi. Jeśli bierze ci płaszcz, nie broń mu i szaty.
Daj każdemu, kto cię prosi, a nie dopominaj się zwrotu od tego, który bierze twoje.
Jak chcecie, żeby ludzie wam czynili, podobnie wy im czyńcie. Jeśli bowiem miłujecie tych tylko, którzy was miłują, jakaż za to dla was wdzięczność? Przecież i grzesznicy miłość okazują tym, którzy ich miłują. I jeśli dobrze czynicie tym tylko, którzy wam dobrze czynią, jaka za to dla was wdzięczność?
I grzesznicy to samo czynią. Jeśli pożyczek udzielacie tym, od których spodziewacie się zwrotu, jakaż za to dla was wdzięczność? I grzesznicy grzesznikom pożyczają, żeby tyleż samo otrzymać.
Wy natomiast miłujcie waszych nieprzyjaciół, czyńcie dobrze i pożyczajcie, niczego się za to nie spodziewając. A wasza nagroda będzie wielka, i będziecie synami Najwyższego; ponieważ On jest dobry dla niewdzięcznych i złych.
Bądźcie miłosierni, jak Ojciec wasz jest miłosierny.
Nie sądźcie, a nie będziecie sądzeni; nie potępiajcie, a nie będziecie potępieni; odpuszczajcie, a będzie wam odpuszczone. Dawajcie, a będzie wam dane; miarę dobrą, natłoczoną, utrzęsioną i opływającą wsypią w zanadrza wasze. Odmierzą wam bowiem taką miarą, jaką wy mierzycie.»

MEDYTACJA

W relacji między każdym z nas a Bogiem, On przebaczył nam wielokrotnie. W odpowiedzi na zdradę posłał swojego Syna, aby zamiast nas poniósł karę za wszystkie nasze winy...

Jeśli doświadczyliśmy przebaczenia winy, mamy też doświadczenie towarzyszącej temu ogromnej radości. Przebaczenie jest jak przytulenie przez Boga. Mimo to nie każdy człowiek zdobywa się na odwagę i pokorę, aby prosić nas o przebaczenie...

Jako chrześcijanie jesteśmy zaproszeni do miłowania nieprzyjaciół. Pierwszym, który przebacza, jest Bóg. Jesteśmy zaproszeni, by czynić Jego dzieła, a więc naśladować Go w przebaczaniu.

Niektórych ran nie sposób po ludzku odpuścić... Wtedy powierzmy te sprawy Bogu, aby On wybaczył drugiemu w naszym sercu, wybaczył za nas...

Jezus namawia nas do bezwarunkowej, czyli czystej miłości. Kto nauczy się takiej miłości, ten jej też doświadczy. Kto nauczy się takiej miłości ma zapewnione życie wieczne w Niebie, gdzie Miłość będzie podstawowym doświadczeniem.

Nauka bezwarunkowej miłości musi odbywać się w zetknięciu z nieprzyjaciółmi i w doświadczeniu niewdzięczności. Uczyć się miłości, gdy zewsząd doświadczamy tylko miłości, tak naprawdę, nie ma sensu...

Najłatwiej miłować, przebaczać i darzyć szacunkiem, tych, którzy okazują to samo. Gorzej, gdy wiemy, że w zamian możemy niczego nie otrzymać. Tym mamy różnić się od innych. Miłością nie tylko za coś, ale - pomimo wszystko...

Do naszej codzienności powinno należeć miłosierdzie w miejsce występku, odpuszczenie i błogosławieństwo tam, gdzie słabość i zło...

Obyśmy byli otoczeni ludzką życzliwością, ale gdy jej brakuje nie rozpaczajmy, bo to jest dobra okazja, by nasza miłość wzrosła i oczyściła się...

Prośmy Maryję, Matkę miłosierdzia, która wybaczyła mordercom Jej Syna, aby uczyła nas prosić o przebaczenie i przebaczać, a dzięki temu być wewnętrznie wolnym człowiekiem...

Prośmy o serce przeniknięte dobrocią Jezusa, otwarte na trudną miłość...

 

 

 

Flag Counter