28 SIERPNIA

ŚRODA, Wspomnienie św. Augustyna, biskupa i doktora Kościoła

EWANGELIA - Mt 23, 27-32 (Biada obłudnikom)

Jezus przemówił tymi słowami:
«Biada wam, uczeni w Piśmie i faryzeusze, obłudnicy! Bo podobni jesteście do grobów pobielanych, które z zewnątrz wyglądają pięknie, lecz wewnątrz pełne są kości trupich i wszelkiego plugastwa. Tak i wy z zewnątrz wydajecie się ludziom sprawiedliwi, lecz wewnątrz pełni jesteście obłudy i nieprawości.
Biada wam, uczeni w Piśmie i faryzeusze, obłudnicy! Bo budujecie groby prorokom i zdobicie grobowce sprawiedliwych, i mówicie: „Gdybyśmy żyli za czasów naszych przodków, nie bylibyśmy ich wspólnikami w zabójstwie proroków”. Przez to sami przyznajecie, że jesteście potomkami tych, którzy mordowali proroków. Dopełnijcie i wy miary waszych przodków».

MEDYTACJA

Istotą naszej wiary jest łaska. Chrześcijanin nie ma nic, czego by nie otrzymał. Od życia, przez wiarę, talenty, aż po zbawienie i miłość Boga.

Faryzeizm to postawa przywłaszczenia sobie tego, co jest darem. To wielka przewrotność – stawianie siebie i swoich zasług w miejscu łaski, przy jednoczesnym używaniu Boga i religii dla własnych celów.

Postawa faryzeuszy jest krytykowana. To przestroga dla nas, by nie wpaść w obłudne samozadowolenie... W jakimś stopniu wszyscy osądzamy innych,
a wybielamy siebie...

Prawo bez przemienionego serca staje się niszczące. Powoduje, że koncentrujemy się na sobie i popadamy w pychę. Nie ma wtedy miejsca na skruchę
i doświadczenie miłosierdzia.

Faryzeusz to człowiek, który jest przekonany o swojej doskonałości. Tymczasem potrzebuje przemiany. Nawet kiedy przychodzi łaska przemiany, faryzeusz nie odpowiada na nią, bo uważa, że jej nie potrzebuje.

Nie ma większego zagrożenia dla duszy człowieka jak faryzeizm. Ta cecha pociąga za sobą postawę, która uniemożliwia człowiekowi dorastanie do życia
w Niebie. Jezus nie akceptuje obłudy.

Jezusowi chodzi o chrześcijaństwo prawdziwe, nieudawane, w którym Bóg i miłość, nasze zmaganie z grzechem i słabością, będą najważniejsze.

Obłuda, to dramat naszych czasów. Ona naznacza relacje międzyludzkie. Obłuda, która oparta jest na pysze, niszczy ludzkie serce. Jedynie pokora kształtuje serce i w sposób właściwy buduje relacje międzyludzkie. Każdego dnia módlmy się więc o pokorę dla siebie...

Porozmawiajmy z Jezusem, który nieustannie chce nas zbawiać, przebaczać i udzielać nam łaski. Prośmy o wewnętrzną szczerość, prawość i prostotę życia...

 

 

 

Flag Counter