26 SIERPNIA

PONIEDZIAŁEK, Uroczystość Najświętszej Maryi Panny Częstochowskiej

EWANGELIA - J 2, 1-11 (Wesele w Kanie Galilejskiej)

W Kanie Galilejskiej odbywało się wesele i była tam Matka Jezusa.
Zaproszono na to wesele także Jezusa i Jego uczniów. A kiedy zabrakło wina, Matka Jezusa mówi do Niego: «Nie mają już wina».
Jezus Jej odpowiedział: «Czyż to moja lub Twoja sprawa, Niewiasto? Jeszcze nie nadeszła godzina moja».
Wtedy Matka Jego powiedziała do sług: «Zróbcie wszystko, cokolwiek wam powie».
Stało zaś tam sześć stągwi kamiennych przeznaczonych do żydowskich oczyszczeń, z których każda mogła pomieścić dwie lub trzy miary.
Rzekł do nich Jezus: «Napełnijcie stągwie wodą». I napełnili je aż po brzegi. Potem do nich powiedział: «Zaczerpnijcie teraz i zanieście staroście weselnemu». Ci zaś zanieśli.
A gdy starosta weselny skosztował wody, która stała się winem, i nie wiedział, skąd ono pochodzi, ale słudzy, którzy czerpali wodę, wiedzieli, przywołał pana młodego i powiedział do niego: «Każdy człowiek stawia najpierw dobre wino, a gdy się napiją, wówczas gorsze. Ty zachowałeś dobre wino aż do tej pory».
Taki to początek znaków uczynił Jezus w Kanie Galilejskiej. Objawił swoją chwałę i uwierzyli w Niego Jego uczniowie.

MEDYTACJA

Celem naszego życia jest bycie z Bogiem i działanie razem z Nim tam, gdzie On działa.

Bóg troszczy się o najdrobniejsze sprawy i patrzy na nas z miłującą uwagą. Jest zainteresowany nami i nie odrzuca niczego z tego, co jest dla nas ważne. Dotyczy to również radości, której symbolem jest wino.

Maryja mówi Jezusowi o tym, jakich trudności doświadczają weselnicy. Nie ocenia, nie krytykuje i nie poucza. Mówi do swojego Syna: „Nie mają wina”... Zanim zaczniemy interpretować i wartościować fakty, warto nazwać to, czego doświadczamy, a ocenę zostawić Bogu.

Jezus nie działa natychmiast. On sumiennie pełni rolę Ojca i dlatego waha się, czy zaradzić sytuacji. Dopiero, gdy odnosi tę sytuację do relacji z Ojcem, czyli konsultuje swoją decyzję i działanie z Bogiem, podejmuje decyzję i wykonuje ją.

"Zróbcie wszystko, cokolwiek wam powie" (J 2, 5). Ta podpowiedź Maryi, którą usłyszeli posługujący na weselu w Kanie, jest i dla nas cenną radą naszej Matki i Królowej. Przez dzieje historii naszego narodu zawsze kiedy słuchaliśmy Jej podpowiedzi – wygrywaliśmy.

"Zróbcie wszystko, cokolwiek wam powie" (J 2, 5). To program na całe życie. Maryja zawsze prowadzi do Jezusa i nadaje właściwy kierunek naszemu życiu. Uczmy się nie tylko obecności Maryi w naszym życiu, ale także uczmy się od Niej jak zawierzyć nasze życie Bogu.

Jezus przemienił wodę w wino w naczyniach przeznaczonych do oczyszczeń. Trzy lata później podał uczniom wino, mówiąc, że to jest Jego Krew, przelana dla naszego oczyszczenia z win. Wszystko, co Jezus czynił, służyło naszemu zbawieniu, ubogaceniu, radości i świętowaniu.

Nasza radość i szczęście są celem Jezusa. Od radości weselnej począwszy, na wiecznym szczęściu skończywszy. Ponieważ w naszym życiu pojawiają się smutki, nie dowierzamy Jemu. A wystarczy zaprosić Jezusa i Jego Matkę do swego życia, by się o tym przekonać.

Stągwie do oczyszczeń, to kany na zlewki. Jakie musiało być zdumienie ludzi. Zalali brudy wodą, a one stały się winem. To poruszające, ale Bóg właśnie z naszych brudów, gnijących odpadków, czegoś, co chowamy przed innymi, jest w stanie zrobić najlepsze na świecie wino.

Cud w Kanie Galilejskiej, to następujące obrazy:
- obecność Jezusa,
- obecność uczniów Jezusa na weselu,
- stągwie kamienne napełnione wodą, która stała się winem,
- obecność Maryi,
- program Maryi.

Obecność Jezusa: ważne jest, byśmy zaprosili Jezusa do własnego życia.

Obecność uczniów Jezusa na weselu: nasze życie, jako ludzi wierzących, jest włączone we wspólnotę Kościoła. Z tą wspólnotą łączą się ważne dla nas wydarzenia. Dlatego nasze rodziny to również Kościoły domowe. Między Kościołem a rodziną istnieje szczególna więź i wspólnota.

Stągwie kamienne napełnione wodą, która stała się winem: to obraz naszych serc, napełnionych pokojem Chrystusa i Jego łaską. I tak jak woda została zamieniona w wino, tak nasze serca powinny ciągle zmieniać się na lepsze.

Obecność Maryi: Ona pragnie być obecna w naszym życiu. Chce rozważać w swoim Sercu nasze sprawy i troski. Trzeba, abyśmy zawierzyli Jej nasze życie.

Program Maryi: „Zróbcie wszystko, cokolwiek wam powie” (J 2, 5): Maryja chce, abyśmy słuchali Jej Syna, naszego Pana i Zbawiciela, abyśmy uczyli się Chrystusa od Maryi. A pełnienie woli Jezusa daje pokój naszym sercom.

Prośmy Maryję, by wyjednała nam łaskę, której potrzebujemy, o głębokie pragnienie życia Słowem Jezusa, by rodziło się w nas pragnienie poddania każdej naszej decyzji miłującej woli Ojca...

 

 

 

Flag Counter