24 SIERPNIA

SOBOTA, Święto św. Bartłomieja Apostoła

EWANGELIA - J 1, 45-51 (Prawdziwy Izraelita, w którym nie ma podstępu)

Filip spotkał Natanaela i powiedział do niego: «Znaleźliśmy Tego, o którym pisał Mojżesz w Prawie i Prorocy, Jezusa, syna Józefa, z Nazaretu».
Rzekł do niego Natanael: «Czyż może być co dobrego z Nazaretu?»
Odpowiedział mu Filip: «Chodź i zobacz».
Jezus ujrzał, jak Natanael zbliżał się do Niego, i powiedział o nim: «Patrz, to prawdziwy Izraelita, w którym nie ma podstępu».
Powiedział do Niego Natanael: «Skąd mnie znasz?»
Odrzekł mu Jezus: «Widziałem cię, zanim cię zawołał Filip, gdy byłeś pod drzewem figowym».
Odpowiedział Mu Natanael: «Rabbi, Ty jesteś Synem Bożym, Ty jesteś królem Izraela!»
Odparł mu Jezus: «Czy dlatego wierzysz, że powiedziałem ci: „Widziałem cię pod drzewem figowym?” Zobaczysz jeszcze więcej niż to».
Potem powiedział do niego: «Zaprawdę, zaprawdę, powiadam wam: Ujrzycie niebiosa otwarte i aniołów Bożych wstępujących i zstępujących na Syna Człowieczego».

MEDYTACJA

Jezus patrzy na nas z miłością, nie tylko zanim wyjdziemy Mu naprzeciw, ale nawet zanim zdążymy zwątpić, że możemy Go spotkać...

Poznanie Jezusa jest osobistym doświadczeniem, mimo towarzyszących nam ludzi. Wiary nie zbudujemy jedynie na doświadczeniach, o których słyszeliśmy od innych. Trzeba zadziałać, by przekonać się osobiście. Pójść i samemu zobaczyć, bo nie da się inaczej.

Jezus zna nas osobiście, wszystkie nasze radości i troski. To wielka sprawa być kimś, kim interesuje się Zbawiciel. Ale to nie wszystko, co nas czeka po spotkaniu Jezusa. Możemy jeszcze doświadczyć przygody bycia uczniem oraz ujrzeć i świętować przyjście królestwa.

Bóg zna nas lepiej niż my znamy samych siebie i chce wyłącznie naszego dobra. On akceptuje nas i przebacza w pełni. Widzi nasze najskrytsze pragnienia
i przychodzi je spełnić. Najpierw zaspokaja pragnienie miłości. Dlatego warto odkryć swoje serce przed Bogiem i zaufać Mu.

Jednym z przymiotów Boga jest to, że wie o wszystkim i zna każdego z nas. Zna nasze błędy i złe czyny. Zna jednak także całe dobro, które w nas jest.

Bez pomocy Boga nie poznamy siebie, a bez tego nie dokona się rozwój naszego człowieczeństwa. Abyśmy mogli wzrastać, musimy znać siebie, zwłaszcza dobro, które w nas jest.

Niezwykle trudno jest dostrzec dobro, bo najpierw zazwyczaj widzimy w sobie zło. Dlatego idźmy do Jezusa, by nam mówił o nas...

Każdego dnia karmimy się mnóstwem informacji i czasami, tak naprawdę, nie wiemy komu ufać i gdzie jest prawda. Najlepiej samemu przekonać się, zobaczyć i zweryfikować to, co się usłyszało.

Nasze chrześcijaństwo wymaga weryfikacji. Będziemy wiarygodni wtedy, gdy inni nasze słowa, deklaracje i wiarę zweryfikują pozytywnie, bo zobaczą, jak żyjemy...

Święty Bartłomiej Apostoł wzywa nas do dawania odważnego świadectwa wiary. Każdy z nas, tak jak Natanael, znany jest Panu. Jezus wie, co jest w sercu każdego z nas. To Bóg zna naszą przyszłość...

Jeśli chcemy spotkać Pana, możemy wyrazić to pragnienie. Powiedzmy Jezusowi o tym i prośmy o powrót do pierwszej miłości w relacji z Nim...

 

 

 

 

 

Flag Counter