22 SIERPNIA

CZWARTEK, Wspomnienie Najświętszej Maryi Panny Królowej

EWANGELIA - Łk 1, 26-38 (Bóg da Jezusowi tron Dawida)

Bóg posłał anioła Gabriela do miasta w Galilei, zwanego Nazaret, do Dziewicy poślubionej mężowi, imieniem Józef, z rodu Dawida; a Dziewicy było na imię Maryja.
Anioł wszedł do Niej i rzekł: «Bądź pozdrowiona, pełna łaski, Pan z Tobą, błogosławiona jesteś między niewiastami».
Ona zmieszała się na te słowa i rozważała, co miałoby znaczyć to pozdrowienie.
Lecz anioł rzekł do Niej: «Nie bój się, Maryjo, znalazłaś bowiem łaskę u Boga. Oto poczniesz i porodzisz Syna, któremu nadasz imię Jezus. Będzie On wielki
i będzie nazwany Synem Najwyższego, a Pan Bóg da Mu tron Jego praojca, Dawida. Będzie panował nad domem Jakuba na wieki, a Jego panowaniu nie będzie końca».
Na to Maryja rzekła do anioła: «Jakże się to stanie, skoro męża nie znam?»
Anioł Jej odpowiedział: «Duch Święty zstąpi na Ciebie i moc Najwyższego osłoni Cię. Dlatego też Święte, które się narodzi, będzie nazwane Synem Bożym. A oto również krewna Twoja, Elżbieta, poczęła w swej starości syna i jest już w szóstym miesiącu ta, która uchodzi za niepłodną. Dla Boga bowiem nie ma nic niemożliwego».
Na to rzekła Maryja: «Oto ja służebnica Pańska, niech mi się stanie według twego słowa». Wtedy odszedł od Niej anioł.

MEDYTACJA

Bóg wielokrotnie próbuje dotrzeć do swoich dzieci. Chce dotrzeć do każdego, by zaprosić nas do wspólnej uczty.

Pobożność maryjna jest wolą Jezusa Chrystusa. Pod krzyżem Zbawiciel ustanowił Maryję Matką każdego ochrzczonego: "Oto Matka twoja" (J 19, 27). Maryja jest człowiekiem, kobietą, która została obdarzona godnością Matki Wcielonego Słowa.

Do Nieba powołani są wszyscy, ale wybrani, by zamieszkać w nim na zawsze, są tylko ci, którzy są odpowiednio przygotowani do życia w Niebie, czyli ci, którzy mają "strój weselny".

Do Nieba trafią więc także ludzie "źli", ale tacy, którzy ostatecznie wybiorą nowe życie - życie z Bogiem, którego symbolem jest uczta. Niebo jest bowiem dla każdego, kto "odzieje się" w Miłość.

Maryja jest Matką Chrystusa, którego królestwo trwa wiecznie. Dlatego czcimy Ją jako Królową i zdobimy koronami Jej wizerunki. Przygotujmy więc dla Niej żywą koronę w formie naszego życia zgodnego z wymogami Ewangelii, gdzie początek stanowi nawrócenie.

Maryja Królowa jest przede wszystkim Matką, która towarzyszy nam w czasie ziemskiej pielgrzymki. Jej bliskość, czułość i wytrwałość są dla nas wezwaniem do życia na większą chwałę Bożą, a Jej pokora i odwaga wskazują na Jezusa, Zbawiciela świata.

Pójście za Chrystusem oznacza wiele wyrzeczeń. Chrystus mówi nam, że otrzymamy za to życie wieczne. Zatem, nie kalkulujmy i nie pytajmy o to, co będziemy za to mieć. Niechaj nasza wiara każdego dnia wyraża się w naszym "Fiat"...

Porozmawiajmy z Maryją o tym, co stanowi naszą codzienność, podzielmy się z Nią radościami serca i smutkami duszy, stańmy się promotorami dobra, cierpliwości i zgody w nas i wokół nas...

Każda modlitwa, to uczta oraz spotkanie z Ojcem... Prośmy o otwartość na zaproszenia Boga, o serce wolne i gotowe na przyjęcie Bożej woli...

 

 

 

Flag Counter