17 SIERPNIA

SOBOTA, Wspomnienie św. Jacka, prezbitera

EWANGELIA - Mt 19, 13-15 (Jezus błogosławi dzieci)

Przynoszono do Jezusa dzieci, aby włożył na nie ręce i pomodlił się za nie; a uczniowie szorstko zabraniali im tego. Lecz Jezus rzekł: «Dopuście dzieci i nie przeszkadzajcie im przyjść do Mnie; do takich bowiem należy królestwo niebieskie».
Włożył na nie ręce i poszedł stamtąd.

MEDYTACJA

W kulturze judaizmu Słowo Boże mogli słyszeć i czytać tylko dorośli mężczyźni po bar micwie, a zatem nie było wolno głosić Słowa Bożego kobietom i dzieciom, gdyż było to złamaniem obowiązującego zwyczaju. Postawa Jezusa wobec dzieci była więc wyjątkowa.

Jezus czyni z dzieci wzór do naśladowania. Chce, aby Jego uczniowie byli jak dzieci, które mają jednego Ojca, polegają na Nim, wiedzą, że On o nie zadba
i pomoże w potrzebie. Nie mając niczego wszystko przyjmują jako dar.

Dzieci są szczere i bardzo kochają swoich rodziców. Dziecko jest zawsze znakiem ufności, czystości i pokory. Dlatego Jezus mówi: „Do takich należy królestwo niebieskie” (Mt 19, 14).

Najlepsze, co może nas spotkać, jest zaszczyt życia w przyjaźni z Bogiem.

Bycie grzesznikiem, ale zbawionym grzesznikiem, który z Miłosierdzia Bożego został adoptowanym dzieckiem Bożym. Cokolwiek dzieje się w życiu, a trwamy w łasce uświęcającej, czyli żyjemy w ufności z Jezusem, doświadczamy nadziei.

Kto wierzy w Boga nigdy nie jest sam. Zawsze czuwa nad nami miłosierna ręka Boga, naszego Ojca. Obecność Jezusa daje pokój.

Dzieci, wbrew pozorom, dobrze rozumieją Jezusa. Dlatego Jezus chce spotykać się z nimi. Dzieci wprawdzie nie są jeszcze ukształtowane, ale to jest lepsze niż ukształtowanie błędne, które jest często charakterystyczne dla ludzi dorosłych.

Królestwo Boże należy do ludzi, którzy chcą się kształtować. Jeżeli ktoś sądzi, że już wszystko wie i niczego nie musi się uczyć, to takiemu człowiekowi królestwo Boże wydaje się niepotrzebne...

Ze służbą Bogu bywają trudności. Czasami, chcąc gorliwie Jemu służyć, nie pełni się Jego woli. Widać to w postawie uczniów, którzy chcieli dobrze, a zostali skarceni przez Jezusa.

Prawdziwa służba Bogu jest wtedy, gdy jest to służba Miłości. Jeżeli kochamy Boga, kochamy też drugiego człowieka. Jeżeli chcemy służyć Bogu, będziemy również służyć ludziom.

Boże, naucz nas prostoty. Daj nam na nowo naturę Twojego kochającego, czystego i ufnego dziecka, które szuka bliskości Jezusa...

 

 

 

 

Flag Counter