16 SIERPNIA

PIĄTEK, Dzień powszedni
albo wspomnienie św. Stefana Węgierskiego, króla

EWANGELIA - Mt 19, 3-12 (Nierozerwalność małżeństwa)

Faryzeusze przystąpili do Jezusa, chcąc Go wystawić na próbę, i zadali Mu pytanie: «Czy wolno oddalić swoją żonę z jakiegokolwiek powodu?»
On odpowiedział: «Czy nie czytaliście, że Stwórca od początku stworzył ich jako mężczyznę i kobietę? I rzekł: „Dlatego opuści człowiek ojca i matkę
i złączy się ze swoją żoną, i będą oboje jednym ciałem”. A tak już nie są dwoje, lecz jedno ciało. Co więc Bóg złączył, niech człowiek nie rozdziela».
Odparli Mu: «Czemu więc Mojżesz polecił dać jej list rozwodowy i odprawić ją?»
Odpowiedział im: «Przez wzgląd na zatwardziałość serc waszych pozwolił wam Mojżesz oddalać wasze żony; lecz od początku tak nie było. A powiadam wam: Kto oddala swoją żonę, chyba w wypadku nierządu, a bierze inną, popełnia cudzołóstwo. I kto oddaloną bierze za żonę, popełnia cudzołóstwo».
Rzekli Mu uczniowie: «Jeśli tak się ma sprawa człowieka z żoną, to nie warto się żenić».
Lecz On im odpowiedział: «Nie wszyscy to pojmują, lecz tylko ci, którym to jest dane. Bo są niezdatni do małżeństwa, którzy z łona matki tak się urodzili;
i są niezdatni do małżeństwa, których ludzie takimi uczynili; a są i tacy bezżenni, którzy dla królestwa niebieskiego sami zostali bezżenni.
Kto może pojąć, niech pojmuje».

MEDYTACJA

Większość wchodzi w życie małżeńskie z dużym zaangażowaniem i ogromnymi nadziejami. Jednak ten zapał dość szybko gaśnie. Przychodzi zniechęcenie, ciężar odpowiedzialności za drugą osobę nas przytłacza, dzieci przysparzają kłopotów i trudno znaleźć czas na wspólną modlitwę...

Słowa Jezusa są bardzo znaczące: „będą oboje jednym ciałem. A tak już nie są dwoje, lecz jedno ciało" (Mt 19, 5-6). Zadanie bólu współmałżonkowi i zerwanie więzi, to również zranienie siebie. Wszystkie nasze sądy, złe słowa i czyny krzywdzą nie tylko małżonka, ale także nas...

Jezus zachęca do wierności powołaniu. Mówi też o trudnościach i o zatwardziałości serca, która zaburza prawdziwe widzenie i rozeznanie Bożej drogi oraz powołania. Wierne szukanie i odważne kroczenie drogą przeznaczoną nam przez Boga, jest stałym wezwaniem, i to pomimo przeszkód.

Z lęku przed odpowiedzialnością zbyt często uciekamy od małżeństwa. Nierozerwalność małżeństwa jest niewygodnym i bolesnym tematem. Związanie się
z małżonkiem na dobre i na złe wymaga wiele ofiary. Zmęczeni tym długotrwałym zmaganiem, podejmujemy decyzję o odejściu...

W dniu ślubu Bóg daje małżonkom specjalne błogosławieństwo, które, niestety, wraz z prezentami zostaje odłożone gdzieś na półkę i nierozpakowane.... Brak życia Ewangelią na co dzień oraz brak modlitwy, sprawiają, że budujemy życie rodzinne na piasku, zamiast na skale...

Wierność ciągle jest deficytowa. A szkoda, bo jest ona czymś niezbędnym dla normalnego rozwoju człowieka. Rozwijamy się, gdy żyjemy w atmosferze wierności i gdy sami dochowujemy wierności. Rezygnacja z wierności oznacza rezygnację z rozwoju.

Wierność wymaga siły i są do niej bardziej zdolni ci, którzy czują się kochani. Dlatego powinniśmy przede wszystkim w Bogu szukać sił do bycia wiernym
i nieustannie brać od Niego Miłość, która będzie źródłem naszej wierności innym.

Prawdziwa miłość nie ustaje. W końcu być może zrozumiemy, bo „kto może pojąć, niech pojmuje” (Mt 19, 12)... Uczmy się od Jezusa - miejmy cierpliwość
i towarzyszmy, pokazujmy własnym życiem, że warto zaryzykować i postawić na życie według Ewangelii...

Jezus nie przyszedł na świat po to, by ułatwić nam życie, które często sami sobie komplikujemy. Wszystko, cokolwiek i kiedykolwiek, czyni Bóg, to nieustanne zapraszanie nas do uczestnictwa w Jego Życiu...

Ustanawiając małżeństwo, Bóg chciał, by dwoje ludzi tworzyło jedność w miłości tak, jak Ojciec z Synem w Duchu Świętym. Dał małżonkom wszystko, co potrzeba, by ten cel osiągnęli. Stworzył ich na swój obraz i podobieństwo...

Powinniśmy zawsze wracać do Początku, żeby czerpać ze Źródła. Tylko tam mamy szansę napić się wody żywej, czystej i gaszącej ogromne pragnienie ludzkiego serca - pragnienie miłości...

Wierność jest owocem mądrości i cierpliwości. Prośmy Jezusa o radę i pomoc w swoich zmaganiach. Im bardziej oddamy Mu swoje sprawy, tym bardziej On się nimi zajmie i zainspiruje, a tym samym nas wzmocni...

Prośmy o głębokie umiłowanie czystości serca i wierność przyjętym zobowiązaniom...

 

 

 

Flag Counter