15 SIERPNIA

CZWARTEK, Uroczystość Wniebowzięcia Najświętszej Maryi Panny

EWANGELIA - Łk 1, 39-56 (Bóg wywyższa pokornych)

W tym czasie Maryja wybrała się i poszła z pośpiechem w góry do pewnego miasta w pokoleniu Judy. Weszła do domu Zachariasza i pozdrowiła Elżbietę.
Gdy Elżbieta usłyszała pozdrowienie Maryi, poruszyło się dzieciątko w jej łonie, a Duch Święty napełnił Elżbietę.
Wydała ona okrzyk i powiedziała:
«Błogosławiona jesteś między niewiastami i błogosławiony jest owoc Twojego łona. A skądże mi to, że Matka mojego Pana przychodzi do mnie? Oto, skoro głos Twego pozdrowienia zabrzmiał w moich uszach, poruszyło się z radości dzieciątko w moim łonie. Błogosławiona jesteś, któraś uwierzyła, że spełnią się słowa powiedziane Ci od Pana».
Wtedy Maryja rzekła:
Wielbi dusza moja Pana,
i raduje się duch mój w Bogu, Zbawcy moim.
Bo wejrzał na uniżenie swojej służebnicy.
Oto bowiem odtąd błogosławić mnie będą
wszystkie pokolenia.
Gdyż wielkie rzeczy uczynił mi Wszechmocny,
święte jest imię Jego.
A Jego miłosierdzie z pokolenia na pokolenie
nad tymi, którzy się Go boją.
Okazał moc swego ramienia,
rozproszył pyszniących się zamysłami serc swoich.
Strącił władców z tronu, a wywyższył pokornych.
Głodnych nasycił dobrami, a bogatych z niczym odprawił.
Ujął się za swoim sługą, Izraelem,
pomny na swe miłosierdzie.
Jak obiecał naszym ojcom,
Abrahamowi i jego potomstwu na wieki.

MEDYTACJA

Maryja stała się świadkiem Boga na ziemi. Gdy jesteśmy w komunii z Bogiem, nie potrafimy być bierni i chcemy przekazywać Jego Słowo innym.

Maryja jest pierwszą nauczycielką modlitwy uwielbienia, raduje się w Bogu, wychwala Jego miłosierdzie i zna swoją tożsamość i wartość u Boga.

Życie Maryi było skierowane na Jezusa, zgodnie z "Fiat", której była wierna do ostatnich dni na ziemi. Jest Ona dla nas Nauczycielką przeżywania wiary
i wcielania jej w swoje życie. Jest naszą Matką, która, będąc w Niebie blisko swojego Syna, wstawia się za nami.

Każdemu z nas Bóg pragnie "uczynić wielkie rzeczy". Wszyscy jesteśmy Jego wybrańcami. Zostaliśmy wybrani do życia w Niebie. Możemy to odrzucić, ale Niebo i tak na nas czeka.

Kto tworzy piekło tu na ziemi i z tego nie rezygnuje, ten będzie miał piekło przez całą wieczność.

Magnificat to modlitwa, która powinna stać się treścią naszego życia. Modlitwa, która wprowadza nas do maryjnej szkoły wiary i modlitwy. Dlatego każdego dnia powinniśmy dzielić się wiarą z innymi.

Na wzór Maryi zanieśmy Jezusa innym. Kościół jest misyjny. Niechaj nasze życie ukierunkowane jest ku niebu, ku Bogu...

Prośmy Ducha Świętego o pragnienie głoszenia Słowa, służby i wypełniania woli Bożej z taką pasją i zaangażowaniem, z jakim czyniła to Maryja...

Prośmy o ludzką wrażliwość i prostotę w spotkaniach z drugim człowiekiem...

 

 

 

Flag Counter