14 SIERPNIA

ŚRODA, Wspomnienie św. Maksymiliana Marii Kolbego, prezbitera i męczennika

EWANGELIA - Mt 18, 15-20 (Braterskie upomnienie)

Jezus powiedział do swoich uczniów:
«Gdy twój brat zgrzeszy przeciw tobie, idź i upomnij go w cztery oczy. Jeśli cię usłucha, pozyskasz swego brata. Jeśli zaś nie usłucha, weź ze sobą jeszcze jednego albo dwóch, żeby na słowie dwóch albo trzech świadków opierała się cała prawda. Jeśli i tych nie usłucha, donieś Kościołowi. A jeśli nawet Kościoła nie usłucha, niech ci będzie jak poganin i celnik.
Zaprawdę powiadam wam: Wszystko, co zwiążecie na ziemi, będzie związane w niebie, a co rozwiążecie na ziemi, będzie rozwiązane w niebie.
Dalej zaprawdę powiadam wam: Jeśli dwaj z was na ziemi zgodnie o coś prosić będą, to wszystkiego użyczy im mój Ojciec, który jest w niebie. Bo gdzie są dwaj albo trzej zebrani w imię moje, tam jestem pośród nich».

MEDYTACJA

Niestety, czasami doświadczamy niesprawiedliwości od ludzi, którzy powinni być dla nas oparciem... Jezus uczy, jak odnaleźć miłość w sytuacjach, kiedy krzywdzi nas ktoś bliski: Ojciec jest nasz, mamy wspólnego Ojca, więc jesteśmy braćmi.

Miłość, oprócz pragnienia dobra, wymaga jedności z drugim człowiekiem. Nasz brat, to nie tylko osoba, z którą łączą nas więzy krwi i na której możemy polegać.

Gdy zależy nam na drugim człowieku, zadajmy sobie trud upomnienia go, ale bez pogardy i z poszanowaniem jego prawa do wybrania innej drogi niż ta, którą proponujemy.

Upominanie jest bardzo ważną czynnością. Nie może jednak stanowić okazji do wykazywania wyższości nad drugim człowiekiem.

Upominanie jest ważne dlatego, że potrzebujemy się nawzajem, a grzech powoduje, że tracimy tego, kto zgrzeszył przeciw nam. Dlatego Jezus mówi, że "jeśli cię usłucha, pozyskasz swego brata" (Mt 18, 15).

Nasze bycie razem z innymi jest warunkiem niezbędnym w drodze do Nieba, bo Niebo polega na tym, że jesteśmy razem, bez egoizmu i nienawiści.

Jezus podkreśla znaczenie wspólnej modlitwy. Zastanówmy się więc, kto z naszego otoczenia potrzebuje modlitwy o przemianę serca i poczujmy się wezwani do wstawiania się u Boga za tymi, którzy nie odczuwają jeszcze potrzeby nawrócenia...

Niebo jest ponadczasowe. Jesteśmy jednak wezwani do budowania go już dziś, tu i teraz. Pozyskanie drugiego, czyli zbudowanie z nim jedności w duchu słów Jezusa, to budowanie królestwa Bożego na ziemi.

Chrystus staje się obecny we wspólnocie zebranej w Jego imię. Bogu właśnie w taki sposób spodobało się zbawiać człowieka. Wspólnota to szansa i wyzwanie, aby otwierać drzwi dla tych, którzy z różnych powodów pozostają na zewnątrz...

W chrześcijaństwie chodzi o miłość. Św. Mateusz rozszerza słowa zapisane przez św. Jana: „Jeśli bowiem miłujecie tych, którzy was miłują, cóż za nagrodę mieć będziecie? Czyż i celnicy tego nie czynią?” (Mt 5, 46)...

Zadziwiająca jest obietnica Boga, że wystarczy dwóch ludzi, zgodnie o coś proszących Go w imię Jezusa, by otrzymali wszystko, o co proszą...

Zadziwiająca jest moc jedności. Bóg poddaje się jej i przychodzi zawsze wtedy, gdy choćby dwoje ludzi jest razem ze względu na Niego...

Pouczenie Jezusa jest radykalne i oczywiste. Nie możemy tolerować złego postępowania naszego bliźniego.

Upomnienie braterskie, to bardzo trudny obowiązek. Jest jednak ono wpisane w kontekst wiary. Tak naprawdę, właściwie upomnieć, w duchu miłości, potrafi tylko człowiek, który mocno wierzy.

Jezu, uczysz nas, jak postępować wobec zła, którego doświadczamy. Wiemy, że tylko w Twoim domu znajdziemy spokój i odpoczynek. Poślij nas tam, gdzie jeszcze Cię nie znają, aby budować Twoje królestwo...

Prośmy o uzdrowienie naszych grzesznych relacji i zdolność przebaczania...

 

 

 

Flag Counter