17 LIPCA

ŚRODA, Dzień powszedni

EWANGELIA - Mt 11, 25-27 (Tajemnice królestwa objawione prostaczkom)

W owym czasie Jezus przemówił tymi słowami: «Wysławiam Cię, Ojcze, Panie nieba i ziemi, że zakryłeś te rzeczy przed mądrymi i roztropnymi,
a objawiłeś je prostaczkom. Tak, Ojcze, gdyż takie było Twoje upodobanie.
Wszystko przekazał Mi Ojciec mój. Nikt też nie zna Syna, tylko Ojciec, ani Ojca nikt nie zna, tylko Syn i ten, komu Syn zechce objawić».

MEDYTACJA

Tajemnicę, którą Bóg przekazuje Jezusowi, Chrystus chce objawić każdemu z nas, uświadomić nam, że jesteśmy wyjątkowi, że nie ma dwóch takich samych osób, a mimo to Bóg zna nas po imieniu.

W trudnych sytuacjach dobrze jest powiedzieć. „Jezu, Ty się tym zajmij”. Nawet, gdy nie odczuwamy Jego obecności, to On i tak jest.

Prostaczek to człowiek słuchający sercem, który sytuację z przypowieści umie odnaleźć w swojej codzienności. Słuchanie sercem jest o wiele bardziej pożądane niż słuchanie rozumem.

Prostaczek nie potrzebuje, by Chrystus wyjaśniał wszystkie przypowieści i dostarczał naukowych dowodów. Nie musi prowadzić sporów teologicznych
i filozoficznych. On słucha sercem. I wie.

Gdy chcemy zrozumieć osobę Jezusa, musimy w pokorze pochylić się przed wielką tajemnicą. Musimy stać się jak dziecko, które całkowicie ufa swoim rodzicom.

Wiara jest skutkiem objawienia się Boga człowiekowi, a nie naszego wysiłku. Własną motywacją i wysiłkiem utorujemy drogę Bogu do naszego serca, ale poznanie Boga i wiara, która jest tego konsekwencją, jest darem Boga.

Bóg udziela daru wiary każdemu kto chce, najchętniej jednak "prostaczkom", bo oni zazwyczaj nie marnują tego daru i przyjmują go, bez zbędnej dyskusji
i racjonalizacji tego, co się tylko da.

Greckie "nepiois" oznacza nie tylko prostaczków, ale także niemowlęta. Osoby o otwartym sposobie myślenia niemowlęcia, uczą się nieustannie. To wyraźna podpowiedź. Warto mieć umysł świeży, elastyczny, kreatywny i otwarty na Jezusa.

Wszystkim nam potrzeba prostoty, zaufania własnemu doświadczeniu, że ogień wiary nas nie spali, choć po ludzku wydaje się, że powinien, wiary, która daje odwagę, by pójść za Nim, nie oglądając się na mądrych i roztropnych...

Dzięki pokorze możemy poznać Tajemnice Historii Zbawienia. Ludzie pokorni widzą głębiej i więcej, lepiej znają prawdę o sobie. Tajemnice Boże człowiek najlepiej może poznać, gdy ma pokorne i proste serce.

Pokora sprawia, że lepiej możemy zgłębić obecność Boga w naszym życiu. Dzięki pokorze można odkryć Prawdę, obecność Boga w swoim życiu. Tylko ludzie pokorni zaznają pokoju serca.

Panie, naucz nas stawać się Twoim dzieckiem, które z całkowitym zaufaniem będzie przyjmowało wszystko, co od Ciebie pochodzi...

Jezu, Ty znasz nas doskonale, nigdy nie opuszczasz i przyjmujesz, nawet jeśli nasze chrześcijaństwo jest dalekie od tego, czego Ty oczekujesz... Pomóż nam odnaleźć Cię w każdej chwili dnia i daj nam serce proste, ufne i rozmiłowane w Bogu...

 

 

 

Flag Counter