4 LIPCA

CZWARTEK, Dzień powszedni
albo wspomnienie św. Elżbiety Portugalskiej

EWANGELIA - Mt 9, 1-8 (Jezus uzdrawia paralityka i odpuszcza mu grzechy)

Jezus wsiadł do łodzi, przeprawił się z powrotem i przyszedł do swego miasta. I oto przynieśli Mu paralityka, leżącego na łożu. Jezus, widząc ich wiarę, rzekł do paralityka: «Ufaj, synu, odpuszczają ci się twoje grzechy».
Na to pomyśleli sobie niektórzy z uczonych w Piśmie: «On bluźni».
A Jezus, znając ich myśli, rzekł: «Dlaczego złe myśli nurtują w waszych sercach? Cóż bowiem jest łatwiej powiedzieć: „Odpuszczają ci się twoje grzechy”, czy też powiedzieć: „Wstań i chodź”? Otóż żebyście wiedzieli, iż Syn Człowieczy ma na ziemi władzę odpuszczania grzechów», rzekł do paralityka: «Wstań, weź swoje łoże i idź do domu».
On wstał i poszedł do domu.
A tłumy ogarnął lęk na ten widok i wielbiły Boga, który takiej mocy udzielił ludziom.

MEDYTACJA

Jezus widzi każdego z nas. Zna nasze serce. Wie, że czasami rodzą się w nim złe myśli, pełne buntu i oskarżenia. Mają one siłę zaciemnić wgląd na rzeczy dobre i życiodajne. Dlatego Bóg chce nas dzisiaj odnowić.

Pozwólmy Bogu, aby dał nam swojego Ducha Świętego. Aby przygotował nas na przyjęcie jeszcze większych spraw. On mówi dziś do każdego z nas: „Wstań
i idź, Ja jestem z tobą aż do skończenia świata”...

Jezus ma całkowitą władzę nad każdym człowiekiem. On ma moc przebaczania naszych grzechów oraz moc uzdrawiania nas ze wszystkich chorób. Potrzeba tylko byśmy w to uwierzyli i zaufali, a wówczas doświadczenie paralityka stanie się też częścią naszego życia...

Potrzebujemy odpuszczenia grzechów, bo czujemy, że sami nie możemy sobie tego dać. Tu nie ma samoobsługi. Ponadto, to może dać tylko ktoś, kto jest bez grzechu.

Spowiedź, to jeden ze sposobów Pana Boga na przekonanie nas, że On odpuszcza nam grzechy, jeśli tego chcemy. Warto z tego korzystać, bo samoodpuszczenie grzechów jest złudzeniem...

Warto dbać o to, aby mieć przyjaciół. Oni są dla nas niewątpliwym darem. Dobrze, aby i nas, w swoich modlitwach, przynosili przed Jezusa...

Duchowe doświadczenia, które prowadzą do oczyszczeń wymykają się spod naszych zmysłów. Bóg daje je ku wewnętrznemu wzrostowi. Nie każe nam robić
z siebie męczenników, ale wzywa do coraz bardziej przenikliwego widzenia, Bożymi oczyma, historii realizowanej przez Boga...

Jezu, ufamy Tobie. Ty jesteś naszym Zbawicielem, który śpieszy się z odpuszczeniem grzechów. Daj nam siłę wstać i iść, byśmy świadczyli o Twojej zadziwiającej miłości i zawsze pragnęli prawości i wewnętrznej czystości...

 

 

 

Flag Counter