2 LIPCA

WTOREK, Dzień powszedni

EWANGELIA - Mt 8, 23-27 (Uciszenie burzy na jeziorze)

Gdy Jezus wszedł do łodzi, poszli za Nim Jego uczniowie. Nagle zerwała się gwałtowna burza na jeziorze, tak że fale zalewały łódź; On zaś spał.
Wtedy przystąpili do Niego i obudzili Go, mówiąc: «Panie, ratuj, giniemy!».
A On im rzekł: «Czemu bojaźliwi jesteście, małej wiary?». Potem wstał, rozkazał wichrom i jezioru, i nastała głęboka cisza.
A ludzie pytali zdumieni: «Kimże On jest, że nawet wichry i jezioro są Mu posłuszne?».

MEDYTACJA

Nasze życie jest jak podróż łodzią. Czasami płyniemy i wiatr wieje nam w żagle. Innym razem jezioro jest spokojne i trzeba delikatnie wiosłować, aby płynąć, albo jest burza i walczymy o przetrwanie... Jak jest dzisiaj, tu i teraz?...

Jezus był z uczniami cały czas. Nawet podczas wielkiej burzy pozostał z nimi. Tak jest również w naszym życiu. Jezus, mimo największych nawałnic, jest zawsze z nami...

Iść za Jezusem, kroczyć Jego śladami i naśladować Go w swoim życiu - to synteza życia chrześcijańskiego.

To, że Jezusowi posłuszne są wichry i jezioro, nie oznacza, iż nie będzie burz w naszym życiu. On nie przyszedł na ten świat, aby usunąć wszelkie trudy
i cierpienia. On przyszedł uzdolnić nas do zwycięstwa nad tymi trudami i cierpieniami.

Szkoda, że ciągle wątpimy, iż Jego obecność w naszym życiu uzdolni nas do zwycięstwa. Gdybyśmy nie byli tak bojaźliwi osiągnęlibyśmy dużo więcej, choć nie bez trudu...

Bóg jest ponad wszystkim. On może uciszyć nawet największe lęki i burze w naszym życiu. Zakrzyknijmy, jak uczniowie, „Jezu, ratuj!”. On z pewnością nas nie pozostawi...

Jak trwoga, to do Boga... W lęku chcemy ratować swoje życie, i to za wszelką cenę. Ale to jeszcze nie jest wiara. Chociaż życiowe burze są ważnym elementem sprawdzianu tego, kim jest Bóg, w którego wierzymy i czym jest wiara, którą wyznajemy...

"Panie, ratuj, giniemy!" (Mt 8, 25)... W trudnych chwilach, kiedy czujemy się bezradni, potrzebujemy obecności i bliskości Jezusa. Kiedy Jezus jest w naszym życiu i jest w naszym sercu, rodzi się głęboka cisza, która daje pokój serca...

Wierzyć, to ufnie zawierzyć się Bogu i oddać Mu ster na jeziorze swojego życia. W ten sposób mamy możliwość uczestniczyć w cudownej mocy Jezusa
i powierzać Mu również swoje wątpliwości, trudności i niepokoje.

Zawierzenie się Bogu wymaga porzucenia własnych wyobrażeń i oczekiwań na rzecz zaufania Temu, który stanowi Początek i Koniec...

Panie Jezu, prosimy Cię o głębokie doświadczenie Twojej bliskości w naszych lękach; prosimy o siłę, abyśmy wszystkie nasze trudności przeżywali razem
z Tobą i abyśmy zawsze wierzyli, że Ty jesteś obok nas...

 

 

 

 

Flag Counter