1 LIPCA

PONIEDZIAŁEK, Dzień powszedni
albo wspomnienie św. Ottona, biskupa

EWANGELIA - Mt 8, 18-22 (Trzeba porzucić wszystko, aby iść za Jezusem)

Gdy Jezus zobaczył tłum dokoła siebie, kazał odpłynąć na drugą stronę. Wtem przystąpił pewien uczony w Piśmie i rzekł do Niego: «Nauczycielu, pójdę za Tobą, dokądkolwiek się udasz».
Jezus mu odpowiedział: «Lisy mają nory i ptaki powietrzne gniazda, lecz Syn Człowieczy nie ma miejsca, gdzie by głowę mógł wesprzeć».
Ktoś inny spośród uczniów rzekł do Niego: «Panie, pozwól mi najpierw pójść i pogrzebać mojego ojca».
Lecz Jezus mu odpowiedział: «Pójdź za Mną, a zostaw umarłym grzebanie ich umarłych».

MEDYTACJA

Jezus jest konkretny i wymagający. Nie obiecuje doczesnych korzyści, lecz zapowiada krzyż - niewygody i prześladowania. Trzeba porzucić wszystko, aby iść za Nim. Jakże trudno jest zrezygnować ze swoich planów i marzeń...

Jezus nie ma celu swej wędrówki na ziemi. Nie przyszedł spocząć tu, na ziemi, ale idzie przez ten świat, bez swego domu, by znaleźć go w Niebie. Daje nowe życie. Tak nowe, że to stare można nazwać śmiercią, czyli zupełnym brakiem życia.

Aby pójść za Jezusem, trzeba Mu ufać, być odważny i rozsądny. Rozsądne jest bowiem wybrać coś, co nieskończenie przewyższa największe szczęście, jakie może dać ten świat.

W tym zagonionym świecie, oby nie umknął nam Jezus, który przypomina, że Bóg jest kimś najważniejszym w życiu. Najważniejszy jest On. Tylko On...

Praktykujmy modlitwę wstawienniczą, która wymaga odwagi i cierpliwości. Módlmy się za innych i szukajmy w ten sposób dobra. Chodzi o coś więcej niż tylko o ludzką sprawiedliwość. Stawką jest przebaczenie, które przemienia grzesznika, nawraca go i zbawia.

Jeśli obiecujemy komuś modlitwę, nie może to skończyć się na deklaracjach. „Jeśli mówisz, że pomodlisz się za kogoś, idź tą drogą” (Papież Franciszek). Miejmy świadomość potęgi modlitwy o miłosierdzie dla nas i całego świata...

Prośmy Jezusa o dar poznania wartości bycia przy Nim, o wewnętrzną wolność i radykalizm w podążaniu za Nim, opowiedzmy Mu o swoich planach
i wyobrażeniach i zapytajmy, do czego chce nas dzisiaj zaprosić...


 

 

Flag Counter