16 CZERWCA

NIEDZIELA, Uroczystość Najświętszej Trójcy

EWANGELIA - J 16, 12-15 (Wszystko, co ma Ojciec jest moje. Duch z mojego weźmie i wam oznajmi)

Jezus powiedział swoim uczniom:
«Jeszcze wiele mam wam do powiedzenia, ale teraz jeszcze znieść nie możecie. Gdy zaś przyjdzie On, Duch Prawdy, doprowadzi was do całej prawdy. Bo nie będzie mówił od siebie, ale powie wszystko, cokolwiek słyszy, i oznajmi wam rzeczy przyszłe. On Mnie otoczy chwałą, ponieważ z mojego weźmie
i wam oznajmi. Wszystko, co ma Ojciec, jest moje. Dlatego powiedziałem, że z mojego bierze i wam objawi».

MEDYTACJA

Duch Święty chce udzielać nam wspólnotowego życia. Dlatego - dar Ducha Świętego. Spróbujmy uświadomić sobie to, że On jest teraz przy nas, bo Jego pragnieniem jest nasza bliskość z Bogiem.

Jezus czeka z tym, co teraz jest dla nas jeszcze za trudne. Nie oznajmia wszystkich prawd i zamiast nich daje nam swego Ducha, który konsekwentnie prowadzi do pełni.

Duch Święty bierze z tego, co należy do Ojca, aby objawić to nam. Z ufnością przedstawmy Mu nasze aktualne trudności. Niech On da nam swoje światło i zrozumienie...

Miłość Boża jest aktualnym i skutecznym zaproszeniem do radowania się obecnością z Bogiem na wieki. Bóg już postanowił. Bóg, który jest Miłością, zaprosił nas do wspólnoty żyjących z Sobą, Synem i Duchem Świętym.

Wszystko, co ma Ojciec, należy do Jezusa, Jezus przekazuje to Duchowi Świętemu, a Duch przekazuje to nam, ale tylko wtedy, gdy otworzymy się na Niego. Zatem, Trójca Przenajświętsza przyłącza nas do siebie.

Przyłączenie się do Trójcy Przenajświętszej zobowiązuje. Kto chce przyłączyć się, ten musi zdecydować się na Jego sposób życia.

Przyjęcie darów Ducha Świętego ubogaca nas, ale i reformuje. Jeśli pragniemy Jego darów, a odrzucamy zmianę, to nic nie otrzymamy.

Powinniśmy prowadzić życie na wzór Trójcy Świętej. Pomiędzy osobami Trójcy Świętej jest doskonała miłość, jedność, pokój, sprawiedliwość i prawda. Oby tak było między nami...

Prawda o Bogu w Trójcy Jedynym jest przede wszystkim zaproszeniem do kontemplacji, uwielbienia i oddania Mu chwały.
I nieistotne jest tu nasze ego. Najważniejsza jest bezinteresowność. Ona jest jedynym warunkiem, by Bezinteresowny przyszedł do bezinteresownego.

Oddajmy Bogu chwałę w Jego inicjatywie, bo On wychodzi naprzeciw każdej trudności i prowadzi nas do zbawienia; prośmy o radykalne otwarcie serca na działanie Ducha Ojca i Syna...

 

 


 

Flag Counter